Överföra Solidförsäkring manuellt samt information om "TLS 1.2"

Överföra Solidförsäkring manuellt samt information om "TLS 1.2"

Från september 2022 använder försäkringsbolaget Solid det nyare och säkrare krypteringsprotokollet "TLS 1.2" vid integrerade överföringar av försäkringsinformation för till exempel cyklar. Detta innebär att äldre operativsystem, såsom Windows XP och Windows 7, inte längre supporteras tillsammans med den automatiska överföringen från kassaprogrammet till Solid. 

I denna guide förklaras bland annat hur man manuellt kan överföra försäkringar på nyare kassamodeller med Windows 10 ifall försäkringen och cykeln är utslagen på en äldre kassadator. 

Försäkringen kan även överföras ifrån en "backoffice"-dator med Windows 10 ifall samtliga säljande kassadatorer är av äldre modeller. Om butikens samtliga datorer, inklusive backoffice, däremot är av äldre modell bör försäkringen makuleras i kassan och hanteras manuellt via Solids webbsida. 

 

Guidens innehåll

  1. Kontrollera ej överförda försäkringar
  2. Överföra ej överförda försäkringar i efterhand
  3. Makulera försäkring i kassaprogrammet
  4. Anmäl / registrera försäkring manuellt via Solids ombudsportal

 

1. Kontrollera ej överförda försäkringar

För att kontrollera ifall det finns Solidförsäkringar som inte är överförda öppna menyn "Register - Utskrifter - Enhetsbaserade artiklar - Stöldskyddsförsäkring".

 

Välj sedan valet "Överför".

 

I fönstret som öppnas framgår de försäkringar som är överförda med en grön färg och de som inte blivit överförda i rött. Det går bra att filtrera och visa urval via rullistorna i den övre delen av fönstret. 

 

Tips! För att visa enbart de försäkringar som inte har överförts går det bra att ändra rullistan "Visa transaktioner" till "Ej överfört". 

 

2. Överföra ej överförda försäkringar i efterhand

Om det finns försäkringar som inte blivit överförda på grund av att de är utslagna på en äldre kassadator kan dessa överföras via en nyare kassadator med Windows 10.

Öppna menyn "Register - Utskrifter - Enhetsbaserade artiklar - Stöldskyddsförsäkring - Överför".

Tryck på knappen "Överför" för att be systemet överföra de försäkringar på nytt som är markerade som "Ej överförda". Tänk på att göra detta på en nyare kassadator eller backoffice med Windows 10. Om det finns försäkringar som fortfarande inte skickas över kan detta bero på andra anledningar, till exempel ifall viss information om produkten eller försäkringstagaren saknas. Information om eventuella försäkringar som inte skickas över visas på skärmen med möjlighet till komplettering. 

 

3. Makulera försäkring i kassaprogrammet

Om försäkringar inte kan överföras alls rekommenderar vi att makulera försäkringsinformationen i kassaprogrammet och istället anmäla dessa manuellt via Solids webbsida. 

 

Makulera försäkring i kassaprogrammet

Högerklicka eller håll inne fingret på en försäkring som är rödmarkerad (ej överförd) och välj valet "Makulera överföring till försäkringsbolaget". 

Ett meddelande om att bekräfta makuleringen visas på skärmen. Svara "Ja" på detta för att vald försäkringsinformation ska makuleras i kassaprogrammet.

 

 

4. Anmäl / registrera manuellt via Solids ombudsportal

Försäkringar kan anmälas manuellt via Solids ombudsportal. De flesta ombud har redan en inloggning men om detta saknas behövs först en aktivering utföras.

 

Logga in på Solids ombudsportal

Surfa in på https://www.solid.se och klicka på knappen "Logga in".

 

Klicka sedan på texten ”Logga in Sverige”.

 

Logga sedan in genom att ange era ombudsuppgifter samt lösenord i inloggningsfälten i det övre högra hörnet.

Tips! Användarid är samma som ert kundnummer hos Solid.

 

Aktivera nytt ombud

Om det är första gången inloggningen görs behövs en aktivering utföras. 

Tryck på knappen "Aktivera ombud" och fyll sedan i uppgifterna i fälten. 

Ange uppgifter i fälten för att få ut ett aktiveringsmejl. Länken är giltig i 24 timmar.

 

Registrera försäkring

Inloggad på ombudsportalen går det sedan bra att registrera försäkringarna manuellt. 

Klicka på fliken "Registrera" och följ instruktionerna på skärmen. 

Om det uppkommer några frågor angående inloggning till ombudsportalen eller manuell registrering av försäkringar går det bra att kontakta Solids butikssupport på telefonnummer 042-623 66 00 vardagar mellan 08:00 - 18:00.