Ladda min senaste nota / Hämta inloggad användares senaste parkerade kvitto.

Ladda min senaste nota / Hämta inloggad användares senaste parkerade kvitto.

Denna funktion kan vara användbar i olika sammanhang då den, via en knapptryckning, hämtar upp det senaste parkerade kvittot från den nuvarande inloggade användaren. 

Programmera knapp

Börja med att programmera en knapp på valfri plats.

För att veta mer om generell knapprogrammering se gärna vår videoguide om detta.

Funktionsmakro: ##LADDAMINSENNOTA## 

Tryck på knappen och den senaste parkerade notan för nuvarande inloggade kassör hämtas upp. Detta makro skiljer sig från andra makro för att hämta upp senaste notan då detta tar hänsyn till den användare som kassan är inloggad med just nu och hämtar upp den senaste notan från denna användare.