Arbeta med inköp för till exempel guldhandlare och klockbutiker med flera.

Arbeta med inköp för till exempel guldhandlare och klockbutiker med flera.

Den här inköpsfunktionen är i första hand framtagen för smyckes / guld och klockbutiker. Men funktionen lämpar sig även till andra branscher där man hanterar inköp direkt i kassan. Funktionen går ut på att man i kassan direkt kan registrera ett inköp som knyts till en kund och blir registrerat i systemet som ett inköp/utbetalning.

Man kan vid senare tillfällen kan gå in och se vad man tidigare köpt av kunden. För att hantera inköp direkt i kassasystemet bör man lägga upp ett antal artikelgrupper som är att betrakta som betalsätt. Tex: Inköp guld, Inköp silver, Inköp klocka. Till dessa artikelgrupper kopplar man sedan ett antal artiklar och ger dem ett enkelt artikelnummer.

Artikelexempel.

(Utpriset på artiklarna sätts till noll (0) kronor för att detta ska hanteras som ett öppet inslag).

Anropa följande makro i kassan: ##INKOP##. Se mer om detta i avsnittet om generell knapprogrammering.

Börja med att identifiera kunden vilket kan göras på följande sätt:

  • Registrera nya kunduppgifter
  • Sök via personnummer (interna kundregister, PAR)
  • Sök via telefonnummer (interna kundregister, Eniro)
  • Sök via kundnamn (interna kundregister)

Noteringen är samma som notering i kundregistret och kan användas till information om inlämnaren.

Identifiera nu artiklarna som skall köpas in, genom att slå in artikelnummer eller sök på beskrivning. Priset kommer automatiskt att göras om till negativt, dvs en utbetalning till kund. Det är därför viktigt att artiklarna är kopplade mot artikelgrupper som är registrerade som betalsätt. Under varje artikel kan man skriva textrader, om vad inköpet egentligen avser i mer detaljerad form.

För att slutföra ett inköp trycker man på knappen: Slutför Då bildas ett normalt kassakvitto i kassafönstret och nu får man välja betalsätt för utbetalningen, dock ej faktura. Utbetalningen och inköpet knyts till valda kunden.

OBS! Vi avråder starkt från att arbeta med systematiska utbetalningar till betalkort då risken att dessa transaktioner hanteras och spärras för penningtvätt är överhängande. För mer information om detta kontakta skatteverket för gällande regler. För att veta mer hur man i kassaprogrammet kan hantera manuella utbetalningar mot egna betalsätt istället likt "Utbetalning Bankkonto" se mer om detta i separat guide.

Man kan komplettera ett inköpskvitto med försäljning av nya produkter om det är så att kunden vill handla direkt för pengarna som avser själva inköpet! Man kan också på ett pågående inköp trycka på inköpsfunktionen igen, dock inte byta kund eftersom ett inköp pågår redan.

I Statistik och bokföringen blir allting som vanligt, eftersom alla transaktioner registreras på artikel och artikelgrupp nivå, så kan man få ut kontorapport med de konton som avser inköp samt statistik på hur mycket man har köpt in.

 

Tidigare inköp.

Knappen tidigare inköp visar alla inköp man gjort av kunden, här kan man:

  • Visa ett tidigare inköp och se vad det innehöll
  • Korrigera ett tidigare inköp

Att korrigera ett tidigare inköp innebär att man hämtar upp det tidigare inköpet och omvandlar negativa värden till positiva (så att beloppen tar ut varandra), sedan registrerar man de rätta negativa värdena på rätt artikelnummer.