Order - skapa från säljmiljön

Order - skapa från säljmiljön

Att jobba med order i kassan är ganska enkelt men det är några förberedelser som behöver göras för att komma igång. 

Om man har en Start-version av kassan behöver denna uppgraderas om man ska arbeta med order då det krävs att man kopplar en kund till varje order.

 

 

Skapa knappar för att spara som order

Med kassans standarinstallation finns det normalt en flik som har några knappar för orderhantering. Nedan listas några makron som är bra att ha  färdigt på knappar. Se gärna separat video hur man programmerar knappar i denna artikel: Programmera Knappar.

 • Spara inslag som en order enbart.
  Knapptext: Spara som order
  • ##SPARASOMORDER##
 • Spara inslag som en order och öppna sedan denna för manuell hantering.
  Knapptext: Spara order och öppna
  • ##SPARASOMORDEROPPNA##
 • Spara inslag som en order och skriv ut på A4-skrivare.
  Knapptext: Spara order utskrift A4
  • ##SPARASOMORDERUTSKRIFT##
 • Spara inslag som en order och skriv ut på kvittoskrivare.
  Knapptext: Spara order kvittoutskrift
  • ##SPARASOMORDERKVITTO##
 • Öppnar ett fönster som visar redan skapade order. Här kommer man även åt ett annat sätt att skapa order (visas inte i denna artikel).
  Knapptext: Orderlista
  • ##MANUELLORDER##
 • Funktion för att söka efter visst innehåll i order och skriva ut dessa som en lista.
  Orderstock
  • ##MENU#Orderstock1#

 

Slå in artiklar i säljmiljön

Man gör här inslag precis som vid vanlig försäljning. Egna textrader och rabatter följer med när man gör en order.

Det går bra att välja kund redan i säljmiljön. Till detta kan man ha en knapp med makro: ##SOKKUND##

Om man inte har valt en kund när man sparar inslagen som order så kommer det upp så att man får välja en kund. I det läget går det även bra att skapa en ny kund i kassan.

Börja med att slå in i kassan. Tryck sedan på knappen Spara som order.

Välj kund och tryck på "OK" nere till höger eller skapa en ny kund med knappen "Ny kund" nere till vänster.

Nu visas en fråga att du valt en kund. Här kan du gå vidare med knappen "JA" eller avbryta med knappen "NEJ". Om du avbryter så återgår du till att välja kund.

Nästa fråga handlar om märkning av ordern. Tryck "Ja" om du vill införa detta, annars "Nej". Likt allt annat i en order går denna att ändra i efterhand.

Efter detta så är ordern skapad. Har man valt att den ska skrivas ut så görs detta. Inslagen i säljmiljön tas bort.

 

Övrigt om order

En order är inte en transaktion i kassan. Det betyder att man kan ändra i den hur som helst, byta kund och till exempel ta bort den helt. Just att ta bort en order gör att den försvinner för gott. Den går då inte att få tillbaka då det inte finns en ångrafunktion för orderhanteringen.

En order kan kopieras (Kopiera till kvitto) eller flyttas (Flytta till kvitto) till säljmiljön. Om den kopieras betyder det att själva ordern är kvar även om inslaget i säljmiljön tas bort (F1 Ny) eller betalslås. Kassan har då ingen koppling mellan detta och ordern. Om ordern däremot flyttas till säljmiljön så tas ordern samtidigt bort. Om den tas bort i säljmiljön eller betalslås så finns ordern alltså inte kvar.

Om man har flyttat en order till säljmiljön men ångrar sig så kan man spara den som order igen. Tänk dock på att då får den dagens datum.