Registrera Svinn

Registrera svinn


Kassan har en funktion för att registrera svinn.

För att använda detta, programmera en knapp med makrot:

##REGISTRERASVINN##

 

 

Tryck på knappen. Ett fönster öppnas.

 

Fyll i totalt belopp för svinnet för respektive varugrupp under kolumnen ”Belopp”. Tryck [OK] när allt är ifyllt. Detta görs med fördel löpande under dagen. Nästa gång svinn-fönstret öppnas kommer det totala beloppet för respektive varugrupp stå under ”Totalt” och ”Belopp” kommer att adderas till detta.

Har man råkat skriva för mycket så går det att justera genom att skriva ett minusbelopp.

Ex: -100.

Svinn redovisas på dagsavslutets utskrift.