Avsluta Dag / Dagsavslut

Dagsavslut, en daglig rutin

Detta gör man efter dagens försäljning är klar och inga fler transaktioner ska göras i kassan. Förslagsvis efter stängning. När ett dagsavslut är gjort går det inte att ångra. Börja med att välja fliken för dagsavslut.

Kortavslut
Makro: Normalt är det ##BABSAVSLUT##
Om kortterminalen är kassaansluten, avsluta först den med knappen för detta. Den kan heta t.ex. ”KORTAVSLUT”.

Observera vid fler än en kassa: Vissa kortterminaler räcker det normalt att man gör kortavslutet på en kassa (Nets) medan övriga behöver man göra kortavslutet per kassa. Kolla upp vad som gäller för just era kassor.


Räkna kassan
Makro: ##KLUT## och ##RAKNAKASSA##

Öppna kassalådan. Det kan finnas en knapp för detta.

Om funktionen Räkna kassa ska användas, tryck på den knappen. I fönstret (se bild nedan) fyller man i hela kassalådan. Mata in antal valörer. Detta inkluderar ingående växelkassa.

Räkna Kassa ska göras i alla kassorna (om man har flera).

Avsluta Räkna kassa genom att trycka på [OK].

Kommer man på att man missat i räkningen går det att trycka på [Räkna kassa] igen och justera. Detta fungerar tills man avslutat dagen, se nedan.


Avsluta dag
Makro: ##BANKADAG## och ##AVSLUTA##

Efter att kassan är räknad är det dags att avsluta dagen.

Tryck på knappen för att avsluta dag. Det kommer en ruta med en fråga om det är den aktuella dagen ni vill avsluta (se bild nedan). Tryck [JA]. Dagsavslut ”Klar” kommer som bekräftelse. Kassan kan vara inställd på att stängas ned efter avslut vilket då kommer ske automatiskt när allt är klart.

Kassan kan även vara inställd på att automatiskt skapa en säkerhetskopia vid varje dagsavslut. Dessa är mycket viktiga då det går att återskapa all säljdata, alla inlagda kunder mm. mm. om man råkar ut för att till exempel hårddisken går sönder. Säkerhetskopian bör regelbundet sparas till ett externt medium som en annan hårddisk eller ett USB-minne etc.

Om inget meddelande om att en säkerhetskopia visas vid dagsavslut bör detta undersökas.

I alla versioner utom START går det även att spara en online säkerhetskopia som laddas upp till en server i molnet som en gratis tjänst. Kontakta försäljare eller support för att få veta mer.

 

Skapa en knapp som gör allt detta
Här följer ett exempel på hur man kan programmera knappen för att utföra allt ovan utom kortavslutet.

Makro: ##KLUT##¤##RAKNAKASSA##¤##BANKADAG##¤##AVSLUTA##

Att ha kortavslutet separat är klokt då kassan "lämnar över" ansvaret till kortterminalen och kan därmed krocka med resten av makrona för dagsavsluten.