Rapporter och Exporter

Kan man ta ut en kopia på ett tidigare dagsavslut?

Det går bra. Gå via menyn Dagliga Rutiner och vidare till Tidigare Dagsavslut (eller tangentbordskombinationen CTRL+T). I listan går det att dubbelklicka på relevant dag, välja A4 eller kvittoutskrift och därefter vilken typ av utskrift man vill ta ut. Det normala för ett sammandrag över dagen är att välja Kassaslut (alla terminaler).

Kan man se en rapport över tillgodokvitton som blivit utställda från kassan?

Det kan man. Gå via menyn Veckorutiner – Tillgodokvitton. Ange mellan vilka datum kassan ska presentera en lista för.

Kan man kategorisera rabatter? När jag skriver ut rapport över rabatter står det enbart Ej definierad Rabatt-typ.

Det kan man. För att skapa rabattyper gå via menyn Register – Varuförsäljning – Rabatt typer. Här man kan lägga upp egna benämningar på rabatter och när man rabatterar varor i kassan får man välja vilken rabattyp den avser. Detta kommer sedan noteras längst till höger i rapporten för rabatter.

Jag har exporterat SIE-filer från kassan men kan inte hitta i vilken mapp de sparas. Går sökvägen för filerna att ändra till en annan mapp så att jag hittar dem lättare?

Gå via menyn Arkiv – Inställningar – Företagsuppgifter. Gå vidare till fliken Export inst. och ungefär i mitten går det bra att välja en sökväg till där SIE-filerna ska lagras. Spara, Stäng och Starta om PC-Kassa för att ändringarna ska träda i kraft. Klicka här för fler generella inställningar som berör SIE-filer och kontoinställningar. (https://helpdesk.nutid.se/136640-Inst%C3%A4llningar-f%C3%B6r-SIE-filer-samt-Kontoplan-Redovisningskonto)

Hur tar jag ut en SIE-fil?

Man kan ta ut SIE-filer på flera olika sätt. Bland annat går det bra att gå via menyerna Arkiv/ Servicerutiner/ Importera-exportera/ SIE bokföringsfil/ . Titta gärna vidare i guiden för export av SIE för tips på vägen. Tryck här för guiden till SIE-Export (https://helpdesk.nutid.se/217155-Exportera-SIE-Filer)

Kan man skriva ut en rapport över rabatter som givits under en viss period?

Det kan man. Gå via menyn Veckorutiner följt av Rabatter. Välj period och skriv ut.

När jag skickar epost från kassan kan jag välja namn i en lista att skicka till. Hur lägger jag till fler kontakter i den listan?

Gå via menyn Register och vidare till Kontakter. Tryck på knappen [Ny] längst ner och fyll sedan i uppgifterna till din kontakt och den finns därefter med som kontakt i epostlistan.