Babs/Verifone - Yomani / VX820

Babs/Verifone - Yomani / VX820

PC-Kassa har möjlighet att ansluta till terminalerna Yomani och VX820 via Babs och Verifone. Dessa två terminaler levereras alltså både av Verifone och Babs Paylink där framförandet är helt likt gällande terminal och små skillnader i PC-Kassa. Därför är detta en samlad guide för båda leverantörerna. Den största skillnaden är att Babs Paylink enbart sammanbetar med Swedbank som inlösande bank och Verifone med alla andra inlösare men inte Swedbank. För dessa två modeller används enbart kommunikation över Nätverk och där kopplas alltså inga kablar direkt till kassan. Länkningen mellan PC-Kassa och kortterminalen sker via en bakomliggande del som kallas för BPTI.

Ingen kabelanslutning mot kassan görs utan kortterminalerna sammankopplas enbart med ström- och internet-sladd.

Kommunikationen går därefter över det lokala nätverket (bredbandsroutern / switch)

För att kommunikationen mellan kassadatorn och kortterminalen ska fungera är det viktigt att kontrollera att eventuella lokala brandväggar inte blockerar denna typ av kommunikation. 


Yomani / Yomani XR

Yomani finns i olika årsmodeller. Alla har mer eller mindre samma utseende men den stora skillnaden på årsmodellerna är att de nyare har stöd för bl.a kontaktlös betalning medans de äldre inte har det även om den har figuren/läsaren för trådlös hantering på vänster sida av terminalen. Kontakterna som vi använder oss av: Ström, Ethernet (Nätverk) sitter direkt på kortterminalens undersida.

 

 

 

 

 

 

VX820

VX820 har samma funktionalitet mot kassan som Yomani inklusive kontaktlös betalning. Utseende, kabelhantering och ingång i menysystemet i terminalen skiljer sig från Yomani-modellerna. Uppsättningen och konfiguration i övrigt fungerar på samma sätt med båda terminaler. 

Denna terminal har en integrerad kabel som förgrenas ut i en dosa där nätverk och ström tillkopplas. Man ansluter alltså inte kablarna i botten på kortterminalen utan ström och nätverk ansluts i förgreningsadaptern.

 

 

 

 

 

Båda terminalerna har menyval för kassaanslutning via RS232 (Com kabel) men anslutningen mot PC-Kassa använder enbart Nätverk

Strömkabeln till Yomani är på vissa årsmodeller en USB-kabel, vilket kan upplevas något förvirrande då terminalen inte använder USB till något annat än ström. Man välja att använda en adapter som man får med till ett vägguttag eller att koppla direkt i USB i datorn för ström. Vägguttag rekommenderas. USB-kabeln tillför ingen annan funktion än ström. VX820 har vanlig strömkabel

Nätverkskabeln ska kopplas direkt in i det lokala nätverket (Router/Switch) och bli tilldelat ett IP-nummer precis som en dator via sin egen nätverkskabel.

 

Sammankoppling mot PC-Kassa

Innan installationen av kortterminalen kan utföras behövs viss förberedelse. 

 • Följ kortleverantörens anvisningar om tillkoppling (se gärna bilder längre ner i avsnittet som tips). 
 • Lås kortterminalens IP-adress (Statisk IP) så att den inte riskerar att ändras. Säkerställ alltid med nätverkskunnig innan ändringar i nätverket görs då felaktiga låsningar av IP-adresser kan orsaka stora nätverksproblem. Kassasupporten låser inte inte IP-adresser då detta alltid ska hanteras av nätverksansvarig.
 • Ta fram kortterminalens IP-adress och ha den redo inför installation.
 • Planera med god framförhållning installation och inställningarna i PC-Kassa med er kassatekniker.

 

Kortfattat

 • Ställ in och ta fram kortterminalens IP-adress
 • Bakgrundsinstallation av BPTI görs av tekniker
 • Ange IP-adress i PC-Kassa
 • Genomför ett kortavslut och testa en försäljning

 

Ta fram kortterminalens IP-adress

Tryck Menuknappen på Yomani eller Meny i displayen följt av Generell Meny på VX820. Ange lösenord 123456 och avsluta med grön knapp.

Gå vidare till menyn Kommunikation och sedan till Nätverk

Bläddra till valet för Teminal IP och anteckna IP-adressen (ex. 192.168.1.199) då denna ska anges i PC-Kassa

 

Tips för konfiguration av Kortterminalen

OBS! Detta hjälper kortleverantören till med.

Nästa steg är att konfigurera terminalen. Terminalen ska stå som Terminal stängd för att komma in i menyn. Står det Ny KUND utan att kassan är ansluten till terminalen så är den programmerad som extern terminal. Då måste kortleverantören kontaktas för att ställa vartefter man laddar ner dessa parametrar i kortterminalen.

Behöver man ladda parametrar görs detta genom menyvalet: Funktioner (val1) – Ladda parametrar (val2).

Terminalen kommer sedan starta om och sätta sig som terminal stängd.

1. Tryck Menuknappen på Yomani och Meny i displayen följt av Generell Meny på VX820. Ange lösenord 123456 och avsluta med grön knapp.

Vid nya terminaler kan kunden ibland behöva skriva in sitt Org nr vid första uppstart.

Terminalerna är som regel förkonfigurerade med LAN koppling och DHCP status på nätverket (Den får IP automatiskt av routern).

2. Välj Kommunikation (val2) i menyn sedan Kassaanslutning (val2). Se till att här står AKTIV: LAN PORT:2000, Tryck Röd för att gå tillbaka till kommunikation. (Står det AKTIV: RS232 så ändrar ni till LAN genom markering i displayen som visar vilken knapp som aktiverar).

3. Välj Nätverk (val1, under kommunikationmenyn) sedan välj Terminal IP (val2). Nu visas IP-numret som terminalen har. Anteckna IP-numret då detta kommer anges i PC-Kassa. Tryck grön för att se nätmask och grön efter det för Gateway. Tryck Röd för att komma tillbaka till menyn Nätverk.

4. Rekommendation är att låsa IP-adressen. Men säkerställ alltid med nätverkskunnig (IT-ansvarig) innan detta görs då felaktiga låsningar av IP-adresser kan orsaka stora nätverksproblem. Supporten låser generellt inga IP-adresser då detta alltid bör hanteras av kundens nätverksansvariga.

Sätta statisk IP i terminalen: Välj Dynamsk/Fast IP (val1, under nätverksmenyn). Här visas direkt om DHCP status är PÅ eller AV. (AV=fast IP, PÅ=får IP av router). Ifall PÅ visas trycker man knappen till höger vid displayen för FAST IP. På Yomani måste man trycka menu knappen 2 gånger för att få siffror. Skriv in IP-nummer. Tänkt på att man måste trycka knappen för punkt mellan talen (knappen ovanför grön knapp). Tryck grön knapp för att spara. Nätmask kommer upp och skall generellt vara 255.255.255.0, Bekräfta detta med ipconfig på datorn. Tryck grön knapp för att spara. Skriv in IP-nummer till Gateway (Routerns IP-nummer, samma Gateway som datorn har). Tryck grön knapp för att spara. Nu visas resultat av uppgifterna man skrivit in. Be gärna kund bekräfta. Tryck grön för att komma vidare och återgå till Nätverksmenyn. Tryck röd knapp för att gå tillbaka till idle-läge. Nyare modeller behöver inte omstart för att ändringarna ska sparas utan kommer visa Terminal stängd direkt. Andra behöver upp till två omstarter för att spara, detta gör terminalen själv och ställer sig med terminal stängd när den är klar.

 

Inställningar i PC-Kassa

Efter att BPTI-registreringen är utförd av kassateknikern görs samtidigt ett par inställningar i PC-Kassa som kan vara bra att känna till.

Till exempel om man har fått en förändring av IP-adressen i kortterminalen behöver denna också ändras i PC-Kassa vilket görs enligt beskrivningen nedan.

Starta PC-Kassa. Gå till Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Kortbetalning Välj Babs Paylink för Babs Paylink och Point för Verifone. Välj Ethernet och skriv in kortterminalens IP-adress. Porten ska vara 2000. Se bild nedan. 

Gäller det enbart en ändring av IP-adress räcker det att öppna menyn och ändra till rätt siffror i IP-Adress följt av att Spara. Starta om PC-Kassa.

Spara nere till höger och starta om Pc kassan. När man loggat in i kassan igen kan det ta upp till 10 sekunder innan anslutningen mot terminalen är klar.

Terminalens display ska ändra status från Terminal Stängd till Ny Kund när den är ansluten. Man ser även att bollen längst ner till vänster i kassan ska växla från Röd till Grön boll när den är ansluten. Se bild nedan efter röda ringen.

Innan man kan ta betalt så måste man göra kortavslut. Programmera en knapp med Makrot ##BABSAVSLUT## och utför avslutet.

 


Tips!

Kassan får ej kontakt med terminal men det går att pinga terminalens IP-nummer.

Starta om kortterminalen!

Kontrollera att "Ping" svarar. 

 • Öppna cmd (Windows Startmeny - kör - cmd) och skriv "ping 192.168.1.164 -t" (Kortterminalens IP-adress). Om svar returneras så testa att ta ut strömkabeln och se att pingen stannar. Om pingen arbetar vidare går denna mot en annan enhet och IP-adressen är ändrad i kortterminalen. Öppna menyerna och ta fram akutell IP-adress i terminalen samt ange denna i PC-Kassa enligt ovan flöde.
 • Någon annan enhet i nätverket har samma IP-adress. (Dra ut nätverkskabeln från terminalen för att se om det fortfarande går att pinga och få svar) Går det fortfarande att pinga så har en annan dator eller enhet samma IP-nummer. Testa sätt nytt fast IP-nummer i terminalen.
 • Kassaanslutning har ändrats till RS232 i terminalen. (Detta kan ibland ske om terminalen har gjort någon större uppdatering av programvaran). Gå in i menyn, välj kommunikation (val2). Välj 2. Kassaanslutning och ändra till LAN.
 • Routern spärrar kommunikationen. 1. Prova att starta om routern. 2. Sätt terminalen till DHCP så den får ny IP-adress. Kolla detta via Terminal IP under kommunikation och nätverk. Får den inte ny IP-adress direkt så finns en funktion att förnya IP-adress i terminalens meny. Gå in i menyn. Välj Kommunikation (val2) sedan Nätverk (val1) sedan Frigöra/Förnya IP (Val3). (Detta fungerar bara om man har DHCP aktiverat).

 


Undersida Yomani

Kabel VX820


Verifone: 08-566 287 70, Babs Paylink: 08-691 69 00