Verifone P400 & V400M

Verifone P400 & V400M

 

Senaste modellerna via Verifone

VIM

VIM är Verifones nya anslutningsväg för att sammankoppla kortterminaler till kassasystem. Det kommer framöver vara samma kortterminaler och protokoll i alla Nordens länder via VIM från Verifone. Äldre terminaler som ansluter via BPTI kommer finnas kvar men inte säljas nya. De terminalerna PC-Kassa är certifierad mot med anslutning via VIM är Verifone P400 samt Verifone V400M (en trådlös motsvarighet). Båda kommunicerar över Nätverk (P400 via närverkskabel till switch / router och V400M trådlöst över WiFi) vilket innebär att ingen kabelanslutning till kassadatorn görs. V400M säljs också som fristående kortterminal och har därför en inbyggd kvittoskrivare. Vid kassakopplad V400M används enbart kassans kvittoskrivare och kortterminalens inbyggda skrivare används ej.

 

Information

Innan inställningarna i PC-Kassa kan göras behöver kortterminalens eventuella kablar vara anslutna, enheten färdigkonfigurerad samt redo för kassakoppling. Vid osäkerhet om hur kortterminalen ansluts eller programmeras, vänligen ta kontakt med Verifone för ytterligare hjälp. OBS! Vi stödjer enbart kommunikation med P400 över Ethernet / Nätverkskabel och för V400M enbart via WiFi. Ta gärna del av våra tips nedanför på hur terminalen ansluts. För fullständig dokumentation över terminaltillkoppling och andra terminalinställning vänligen kontakta Verifone för detta.

 

Kortfattat och Förberedelser

 • Anslut eventuella kablar samt starta upp enheten och kontrollera att det står ”Terminal redo” / ”Väntar på anslutning till kassan”.
 • Lås IP-adressen på kassadatorn för att undvika att denna ändras. Säkerställ alltid med nätverkskunnig innan ändringar i nätverket görs då felaktiga låsningar av IP-adresser kan orsaka stora nätverksproblem. Kassasupporten låser inte IP-adresser då detta alltid ska hanteras av nätverksansvarig.
 • Ställ in kassadatorns IP-adress i kortterminalen och sätt kommunikationsport 9600 samt kommunikation via Ethernet för P400 och via WiFi för V400M.
 • Kontakta er kassatekniker och planera med god framförhållning installation av mjukvara och inställningarna i kassadatorn.

 

Tips! Menyn aktiveras genom att hålla inne knapparna 4 och 6 samtidigt i terminalen och ange lösenord: 1234

 

Tips! Ta fram datorns IP-adress genom att gå på Windows Start-menyn och kör programmet cmd.exe. Mata in "ipconfig" och tryck enter. I exemplet nedanför är datorns IP-adress 192.168.1.14.  

OBS! Datorns IP-adress bör alltid låsas fast så att denna inte riskerar att ändras! Om datorns IP-adress ändras kommer nämligen inte kortterminalen kommunicera mot rätt IP-adress längre och kopplingen slutar att fungera. Vi rekommenderar alltid att samordna eventuella låsningar av IP-adresser med nätverkskunnig för att undvika risken för eventuella konflikter i nätverket.

 


P400 Kabelanslutning

Öppna luckan på undersidan och koppla in anslutningskabeln.

Anslut därefter nätverkskabel (ETH) och strömkabel i förgreningskontakten. Det dröjer ca 5 sekunder innan displayen tänds och upp till 1 minut innan applikation har startat. Var noga med att ansluta nätverkskabeln till rätt nätverksuttag (märkt ETH).

V400M Kabelanslutning

V400M behöver ingen kabelanslutning mer än att vid behov ladda batteriet. 

 • Starta terminalen. Håll ner grön knapp några sekunder
 • Stäng av terminalen. Håll ner röd knapp, ca 7 sekunder, tills Power Panel visas. Tryck därefter på Shutdown på skärmen.

 


Tips för Konfiguration av Terminalen

OBS! Detta är inställningar er kortleverantör ska hjälpa till med och inställningar som behöver vara klara innan kassakopplingen kan utföras.

Kontrollera att det står ”Terminal redo” samt ”Väntar på anslutning till kassan” i displayen. Starta om terminalen genom att dra ut strömkabeln från adaptern om detta inte syns. (Håll inne röd knapp i 7 sekunder och sedan Grön knapp för att starta upp.)

Ställ in fast IP-nummer i kassan! Då kommunikationen ansluter från kortterminalen till kassadatorns IP-adress måste denna låsas för att undvika risk för kommande anslutningsproblem. En låsning av IP-adresser i nätverket bör alltid göras i samråd med nätverkskunnig / nätverksansvarig då felaktiga ändringar kan orsaka stora nätverksproblem. 

Öppna Menyn

 • Tryck ned knapparna 4 och 6 samtidigt i terminalen får att nå meny och skriv in lösenord: 1234 (Detta kommer vara lösenordet på samtliga terminaler som standard).

Sätt ECR IP-adress i Terminalen (kassadatorns IP-adress)

 • Välj 2 (Administration) 
 • Välj 1 (Settings) 
 • Välj 5 (ECR) sedan välj (Set ECR Address) och skriv in IP-adressen ni har satt fast i kassan. T.ex. 192.168.1.2. (Sudda med gul knapp). OBS, punkt görs med "stjärna-knappen" på tangenterna.
 • Avsluta med grön knapp för att spara.

Sätt Nätverksport i Terminalen.

 • Välj 2 (Administration)
 • Välj 1 (Settings)
 • Välj 5 (ECR) sedan välj (Set ECR Port) och skriv in 9600. (Sudda med gul knapp).
 • Avsluta med grön knapp för att spara. (Porten kan inte vara annat än 9600).

Välj Anslutningssätt (P400)

 • Välj 2 (Administration)
 • Välj 1 (Settings)
 • Välj 5 (ECR) sedan välj (Choose comm. device) och välj (Ethernet #0) om det inte redan är valt

Välj Anslutningssätt (V400M)

 • Välj 2 (Administration)
 • Välj 1 (Settings)
 • Välj 5 (ECR) sedan välj (Choose comm. device) och välj (Wi-Fi) om det inte redan är valt

Anslut till Wi-Fi (Enbart V400M)

 • Välj 2 (Administration)
 • Välj 1 (Settings)
 • Välj 1 (Communications)
 • Tryck på Wi-Fi i listan
 • Välj Configuration
 • Tryck på knappen "WiFi Scan" i nedre högra hörnet
 • Välj Wi-Fi i listan och tryck på knappen "Add"
 • Välj "Pre-Shared-Key (PSK) och ange Wi-Fi-lösenordet med sifferknapparna likt en äldre mobiltelefon.
 • Tryck "OK" efter Wi-Fi-lösenordet är tillagt och därefter "Save".
 • Välj också "Yes" när "Apply settings on interface" uppkommer.

 

Starta om terminalen

 • Välj 2 (Administration)
 • Välj 4 (Restart terminal) och grön för att bekräfta.

 


Testa Kommunikation

För att säkerställa att terminalen har en koppling till mottagarsystemet bör du efter installation av terminal göra ett nätverkstest.

 • Gå in i terminalens meny.
 • Välj Administration → Run Tests → Network test.
 • Terminalen kopplar upp mot Verifone och kontrollerar förbindelsen.
 • Efter en stund visas resultatet i form av en tabell på skärmen. ’Failed’ betyder att testet misslyckades. Tag i så fall kontakt med Verifone för att felsöka vidare.

 


Tips och Annat

Kontrollera alltid anslutningssätt efter terminaluppdatering på P400

Efter uppdatering av terminalen P400 bör alltid anslutningssätt kontrolleras. Denna ska alltid vara markerad som Ethernet #0.

Öppna Menyn

 • Tryck ned knapparna 4 och 6 samtidigt i terminalen får att nå meny och skriv in lösenord: 1234 (Detta kommer vara lösenordet på samtliga terminaler som standard).
 • Välj 2 (Administration)
 • Välj 1 (Settings)
 • Välj 5 (ECR) sedan välj (Choose comm. device) och välj (Ethernet #0) om det inte redan är valt

Starta om terminalen vid ändring

 • Välj 2 (Administration)
 • Välj 4 (Restart terminal) och grön för att bekräfta.

Återköp med Kod

Återköp görs precis som vanligt i PC-Kassa men skillnaden är att kassören måste ange terminalens lösenord vid återköpet som en extra säkerhet. Detta är standardlösenord 1234. Detta bör butikspersonalen / butikschefen känna till

 

 

Signaturköp

Signaturköp finns inte längre som ett val i kortterminalerna men när man drar kort med magnetkort från ett ej europeiskt land så aktiveras det (Finns undantag om inlösaren godkänner det som t.ex. Resursbank kort). Kunden godkänner beloppet i terminalen och sedan skrivs det ut ett signaturkvitto från kvittoskrivaren. Slutkunden signerar och sen väljer kassören som på bilden nedan om signaturen är godkänd. Vid JA så slutförs köpet. Vid NEJ så avbryts köpet

 

 

Kortterminalen svarar ej / Register Timeout

Vid misslyckad anslutning möts man av *** RegisterTerminal *** Internal Timeout during: 1 Com Test. Detta innebär att kassan inte lyckas öppna kommunikationen till kortterminalen och det kan bero på felangiven IP-adress eller att nätverksporten är blockerad mm. Kontrollera kablage och inställningar i terminalen, starta om PC-Kassa och kortterminalen och försök igen. Säkerställ att IP-adress till kassan är korrekt i kortterminalen samt att reglerna i nätverket accepterar kommunikation över port 9600. Prova att tillfälligt slå av Windows Brandvägg för att utesluta denna, starta om datorn och testa att göra en kortförsäljning. 

 

 

 

 

 

 

 


Verifone Support nås på: 08-566 287 70