[ Video ] Slå in varor och Korrigera inslag på kvittot