Bambora / Worldline Lane 3000

Bambora Ingenico Lane 3000

Lane 3000 är den första terminalen från Bambora via plattformen Tetra och blir en ersättare till modellen IPP350. Det kommer komma två ytterligare terminaler inom kort (Desktop/5000 & Move/5000) för att ersätta modellerna ICT250 & IWL250. Båda modellerna kommer inledningsvis enbart vara externt anslutna och kan därför inte beställas av återförsäljare som kassakopplad modell. Detta kan komma att ändras framöver. 

Modellen Lane 3000 är precis som IPP350 framtagen som huvudmodellen för kassakopplad terminal. Detta innebär att terminalen inte har någon inbyggd kvittoskrivare och är helt beroende av kassans koppling samt kvittoskrivare. Terminalen kommer inledningsvis enbart kopplas till PC-Kassa via rak nätverkskabel direkt till router/switch. 

Största skillnaden, utöver designen, mot tidigare serie är att de tre nedersta knapparna nu bara har färger och ingen text för STOP, CLEAR och OK samt de fyra funktionsknapparna nedanför displayen inte har sina F1-F4 texter. Kontaktlössensorn sitter ovanför displayen istället för på/under displayen. Ikonen som visar om terminalen har nätverk sitter nu uppe till vänster. Den är som tidigare grön om terminalen har nätverk och vit om den inte har något nätverk.

Innan installationen i PC-Kassa kan planeras behöver kablage anslutas och mappning säkerställas att denna är gjord. Vid osäkerhet kontakta Bambora för vidare hjälp med detta. Nedanför tillhandahåller vi tips och en översikt på hur detta görs.

 


Tillkoppling och mappning

 

Koppla in anslutningskabeln på baksidan av enheten med "HDMI"-kontakten och koppla nätverkskabeln i er bredbandsrouter/switch. Tillkoppla därefter strömsladden i förgreningsdelen. Säkeställ också med Bambora att terminalen är mappad för kassakommunikation via Ethernet och port 1337 samt standardlösenord för Bambora. När detta är gjort behöver ni ta reda på kortterminalens IP-adress vilket behövs vid själva installationen i PC-Kassa.

 

 

 

 

 

 

 

Ta reda på och sätta fast IP adress i terminalen

Ta reda på vilken IP adress terminalen har fått av nätverket genom att i terminalen trycka:
Menu – lösenord – Inställningar (3) – Kommunikation (2) – Ethernet (1) – IP-Adress (2).

Nu visas IP adressen i displayen likt exemplet 192.168.1.64. Anteckna terminalen IP-adress då den behövs vid själva installationstillfället. Tryck på GRÖN knapp för att se nätmask, gateway, DNS.

För att sätta IP adressen som visats ovan som fast IP adress i terminalen tryck:
Menu – lösenord – Inställningar (3) – Kommunikation (2) – Ethernet (1) – DHCP (1) – AV (2).

Nu är IP adressen som visades ovan satt som fast IP adress i terminalen.

Om ni behöver ange en annan IP adress som fast IP adress gör ni samma menyval som första steget ovan. (Andra steget behöver vara genomförd för att detta ska fungera). Nu kan ni ändra IP adressen. Rensa genom att trycka på GUL knapp. Skriv in IP adressen. Ange punkt mellan siffrorna genom att trycka på knappen [.,’]. Man ska inte nollutfylla IP nr som i tidigare modeller. Som exempel ska IP-adressen stå som 192.168.1.2. Efter man tryckt GRÖN knapp så behöver man bekräfta nätmask, gateway och DNS server med GRÖN knapp. Behöver t.ex. gateway eller DNS server ändras så gör ni på samma sätt som med IP adressen. När texten ”Inställningar sparade” kommer så är det klart. Tryck RÖD knapp 3 gånger för att komma ut till försäljningsdisplay. Terminalen behöver inte starta om.

Vi rekommenderar alltid att samordna eventuella låsningar av IP-adresser med nätverkskunnig för att undvika risken för eventuella konflikter i nätverket.


Inställningar i kassan

När kabelanslutningen är slutförd, mappningen är säkerställd och eventuella IP-inställningar klara behöver en mindre installation av kassakopplingen planeras in. Kontakta er kassatekniker eller support för att planera ett tillfälle när denna görs. Teknikern behöver vid installationstillfället veta kortterminalens IP-adress för att kunna utföra tillkopplingen. 


Tips!

Menyerna skiljer sig något jämfört med tidigare modeller. Här är några tips på menyval för felsökning och som kan vara nyttigt att veta.

Om man behöver uppdatera parametrar eller mjukvara i terminalen för t.ex. en ändring som Bambora har gjort så gör man det enklast genom att bara göra ett kortavslut från kassan. Ett kortavslut aktiverar alltid parameter/mjukvara uppdatering i terminalen. Om man av någon anledning ej får kontakt med kortterminalen genom kassan kan man göra kortavslut direkt i terminalen via:
Menu – (lösenord) – Dagsavslut(1).
Om detta inte skulle aktivera parameter/mjukvara uppdatering så kan man även gå in i meny för att göra det manuellt via:
Menu – (lösenord) – Support(4) – Terminalhantering(3) – Uppdatera parametrar(1) ev. Uppdatera mjukvara(2).

Om terminalen får nätverk men inte kan göra betalningar eller kortavslut så kan anslutningen mot Bamboras servrar vara problemet. Gör en terminalsjälvdiagnostik (logon):
Menu – (lösenord) – Support(4) – Felsökning(1).
Nu gör terminalen en kontroll. Är allt ok så blir det godkänt med alla tester OK. Om inte så visas fel på testet som inte lyckas. Se bild på de olika tester som utförs. Felar någon av testerna startar ni om terminal och sedan router. Om felen kvarstår vänligen kontakta Bamboras support för ytterligare undersökning.

 

 

 


Min betalterminal kommunicerar inte längre med kassan. Vad kan jag göra? 

 

Börja alltid med att kontrollera så att alla kablar är inkopplade och inte lossnat.

Logga ut från PC-Kassa.

När PC-Kassa är släckt och enbart datorns skrivbord är öppet, starta om betalterminalen genom att hålla inne den gula pil-knappen längst ner och knappen med Punkt / Kommatecken samtidigt i ungefär fyra sekunder. Kortterminalen startar om sig själv.

Vänta tills kortterminalen har laddat klart och starta därefter igång PC-Kassa igen. 

Hjälper inte detta bör man också prova att  starta om datorn. Kvarstår problemen därefter vänligen kontakta support för ytterligare undersökning.

 

 

 

 

 


Saknas lösenord för terminalen alternativt om ni behöver kontakta Bambora för mappning eller annat nås de på telefon 010-10 66 000 samt via Bambora Supportportal på nätet.