[ Video ] Grundläggande Rapporter

Grundläggande Rapporter. I denna video tar vi fram och förklarar de mest vanliga rapporterna i kassan. Här tittar vi bland annat på hur man kan ta ut terminalrapport, X-Rapport, sammandrag över en månad och på hur man kan ta ut kopia på tidigare dagsavslut. Vi förklarar bland annat också hur de lagstadgade kontrolluppgifterna, grand total, eventuell kassadiff, antal kunder och snitt per kund presenteras på terminalkassarapporten.

Speltid 05:14