Vad innebär fjärranslutning och ID-nummer?

För att vi enklast ska kunna hjälpa våra kunder finns ett verktyg som ger teknikern möjlighet att styra kassan. Detta är ett system baserat på Teamviewer och när programvaran för fjärranslutning är aktiverad får man fram ett ID-nummer som supportteknikern behöver för att kunna ansluta och styra datorn på distans. Detta ID-nummer behöver läsas upp av kassören till teknikern.