Fjärrstyrning och ID-nummer

Vad innebär fjärranslutning och ID-nummer?

För att vi enklast ska kunna hjälpa våra kunder finns ett verktyg som ger teknikern möjlighet att styra kassan. Detta är ett system baserat på Teamviewer och när programvaran för fjärranslutning är aktiverad får man fram ett ID-nummer som supportteknikern behöver för att kunna ansluta och styra datorn på distans. Detta ID-nummer behöver läsas upp av kassören till teknikern.

Hur får jag fram ID-nummer för fjärranslutning?

Det finns flera sätt att starta vår fjärranslutning. Via PC-Kassa går den att starta genom att trycka in sig på den blå [Info]-knappen uppe till vänster följt av fliken "Support". Därefter tryck på den stora blå symbolen med två pilar och välj att köra programmet. När programmet laddat klart möts man av ett fönster som presenterar ett ID-nummer vilket ni ger till teknikern. Symbolen för fjärranslutning kan också ligga förberedd på datorns skrivbord. Minska ner alla fönster och leta efter en symb...

Kan jag ansluta till kassan hemifrån via er fjärranslutning?

För att kunna ansluta behövs en säkerhetskod för upprätta anslutningen. Det är endast supporttekniker som har tillgång till koden och man kan inte ansluta till vårt fjärrverktyg utan detta lösenord. Vi kan av säkerhetsskäl inte ge ut den koden.

Kan jag själv fjärrstyra kassan på något sätt?

Det finns olika sätt att fjärrstyra en dator. Vi har inget inbyggt system för en generell fjärrstyrning utan verktyget vi använder är låst enbart till supporttekniker. Vi rekommenderar inte att öppna en egen fjärranslutning till kassorna. Detta kan bland annat skapa konflikt mot vårt verktyg och innebära att vi inte kan styra kassan när det väl behövs. Se hellre över möjligheten att fjärrstyra en backoffice-dator.