Utforskaren (Explorer)

Utforskaren (Explorer)

Utforskaren används för att bläddra bland filer på datorns hårddisk (HDD, Hard Disk Drive) och andra anslutna lagringsenheter så som USB-minne eller extern HDD.

För att öppna utforskaren kan man klicka på ikonen som ser ut som en folder. 
 (Ikonen för Utforskaren)

Det går även bra att, på tangentbordet, hålla nere Windowsknappen och samtidigt trycka en gång på knappen "E".


(Tangentbordets utformning kan skilja sig mellan olika modeller)

Utforskaren ser ut likt bilden

På höger sida listas enheter som finns i datorn. Här ser vi "Windows (C:) som enda enhet men USB-minnen kan finnas listade med. Namnet "Windows" är för att det ska vara lätt att känna igen men det vikta är enhetsbeteckningen C: och alla anslutna enheter får en egen bokstav. I våra guider hänvisas till denna enhetsbokstav.

För att bläddra (eller navigera) mellan filerna så dubbelklickar (dubbeltrycker) man på enheten. Då listas en katalogstruktur:

Denna ser olika ut på olika datorer men liknar som på bilden. Här kan man fortsätta navigera nedåt i katalogstrukturen (katalog/mapp). Till exempel om jag dubbelklickar  på "Backup" så kommer Utforskaren att lista alla backuper som kassan sparat.

Om man ombeds att ta sig till "C:\Backup" i Utforskaren så är det just detta som menas som beskrevs ovan.

Om man ska gå in i katalogen för kassaprogrammet så skrivs det normalt så här: "C:\Program Files (x86)\Nutid - PC Kassa"

Längst upp i utforskaren finns "Adressfältet".

Där ser man var man befinner sig i katalogstrukturen. Om man klickar till höger om sista pilen (Backup >) så visas det i stället som en adress: 

Nu går det i klartext att skriva in en adress. Som exempel skulle man kunna kopiera adressen till kassaprogrammet (ovan men utan citationstecknen) och klistra in här. Avsluta med Enter på tangentbordet så tas man direkt dit. Har man skrivit fel får man upp ett meddelande om att platsen inte kunde hittas.

 

Beskrivning av filer

Normalt ser det ut likt bilden. Vilka typer av filer som visas skiljer sig så klart. Här visas en backup-mapp.

Kolumnen "Namn" talar om vad filerna heter. Det är även i denna kolumn man kommer åt att hantera filerna. Klickar man på en fil så blir den markerad.

Kolumnen "Senast ändrad" visar datum och klockslag när filen senast sparades eller uppdaterades. Backupfiler som visas här kommer inte att uppdateras men till exempel textfiler uppdateras varje gång man sparar om dessa.

Kolumnen "Typ" visar vilken filtyp som avses. I denna bilden "ZAK-fil". Andra vanliga typer är "Textfil", "Excel" med flera.

Kolumnen "Storlek" visar hur mycket plats filen tar på hårddisken.

 

Markera flera filer för masshantering

Börja med att klicka på översta filen. Den blir markerad. På tangentbordet, håll nere tangenten "Skift".

Medans den är nedtryckt, klicka på den understa filen. Alla filer blir nu markerade.

 

Radera filer

Det finns två sätt att radera filer.

  1. Tillfälligt flytta filer till Papperskorgen (Bin) och sedan tömma denna.
  2. Permanent radera direkt.

Om man tar vägen om papperskorgen så kan man sedan ångra sig.

Om man tar bort permanent så går det inte att ångra.

För att radera via papperskorgen, markera de filer som önskas och tryck på knappen "Delete (Del)" på tangentbordet. Svara ja på eventuell följdfråga.

För att radera permanent, på tangentbordet håll nere knappen "Skift" och tryck på tangenten "Del". Svara ja på eventuell följdfråga.