Vård av kassadator

Vård av kassadator

Artikeln kommer i första hand att fokusera på POS-datorer, det vill säga klassiska kassadatorer.

En kassadator är helt enkelt en dator i annorlunda förpackning. Det som är skärmen är egentligen hela datorn. 

 

Översikt

 

Hantering av hårdvaran

Placering av kassadatorn

Kassadatorer har normalt passiv kylning. Det betyder att det inte finns fläktar som sköter nedkylningen av hårdvaran. Fördelen är att datorn är tyst. Om datorn står på en varm plats kan detta påverka prestandan negativt då datorn kan bli varm. Om den inte klarar att hålla sig kyld så kommer datorn börja gå långsammare för att på så vis generera mindre värme.

  • Placera inte datorn i direkt solljus.
  • Tillse att datorn har gott om utrymme och inte är instängd. Det måste finnas möjlighet för luften omkring datorn att bytas ut.
  • Kontrollera sladdarna. Det brukar vara trångt och dolt men det är viktigt att sladdarna inte blir vikta, kraftigt böjda eller klämda. Speciellt så sladdarna inte kröker sig kraftigt precis vid kontakterna då detta sliter hårt på sladdarna. Trasiga sladdar ska bytas ut omgående.

Uppmärkning av sladdar

Ofta ligger kassadatorns och kringutrustningens sladdar undantryckte i en härva så att det inte ska synas ut mot kunder. Det kan göra det svårt att i efterhand veta vilken sladd som är vilken. Till detta finns hjälpmedel att tillgå. Man kan till exempel köpa tejp med olika färger och märka sladdarna på båda sidor. Sätt till exempel en grön tejp för kvittoskrivarens sladd, en som sitter på änden där sladden går in i kvittoskrivaren och en bit i sladdens ände där den går in i datorn. På så vis kan man snabbt se vilken sladd man ska testa att ta ur/sätta i igen vid felsökning av kvittoskrivare. Gör likadant för övrig kringutrustnings sladdar.

Städning av kassadatorn

TIPS! Det rekommenderas inför städning att kassadatorn stängs ned. Förslagsvis planeras detta in när det är stängt i butiken. Använd enbart produkter avsedda för rengöring av elektronisk utrustning och skärmar.

Då kassadatorn inte har kylfläktar är det av stor vikt att lufthålen inte täpps igen av damm. Därför bör den dammas av en gång i veckan, flera gånger om man jobbar i en dammig miljö. Lyft fram datorn så det går att komma åt ordentligt. Passa även på att försiktigt dammsuga runt sladdar och annat. Dammråttor är en dators fiende. Glöm inte städa själva skärmen. Övrig hårdvara (så som kvittoskrivare, kortterminal) bör även ses över. Tänk på att kortterminalen berörs av väldigt många fingrar. Hör med leverantören om städtips för deras kortterminal.

 

Hantering av mjukvaran

Kassadatorn måste startas om ibland. Det är väldigt viktigt då operativsystemet Windows inte är gjort för att alltid vara igång. En kassadator som varit igång flera veckor blir långsammare och skumma fel kan uppstå. Om man har en annan dator som huvudkassa så ska denna startas om regelbundet. Ett ovanligt undantag är om det är en riktig servermjukvara på den. Kontrollera i så fall med er leverantör av denna för bästa hantering.

Det som händer vid uppstart är att Windows kan kontrollera filer som annars är låsta för detta samt rensa ut temporära filer. Windows update kräver dessutom omstarter av datorn och uppdateringarna är väldigt viktigt att de blir gjorda. Windows update hanterar väldigt mycket i datorn gällande prestandaförbättringar och säkerhetsuppdateringar.

Omstart av kassadator

  • Gör till rutin att datorn startas om allra minst en gång i veckan.
  • Det kan vara skillnad på att stänga datorn och starta den igen, jämfört med att starta om den. Att starta om är alltså bättre.
  • Använd dock "Stäng av" när kassadatorn ska städas enligt ovan.

Övrig programvara

Kassadatorn kommer installerad med Windows som operativsystem. Utöver det är självklart kassaprogrammet installerat. Sen tillkommer installation av till exempel kvittoskrivare och kortterminal samt eventuellt om man ska ha en A4-skrivare med. Man kanske önskar ett antivirusprogram med.

Detta är i grunden vad som behöver finnas. All annan mjukvara är extra. Det är inte rekommenderat att installera andra program på kassadatorn. Detta kan negativt påverka prestandan för kassaprogrammet och då är det inte tillåtet. Se till exempel SKVFS 2021:18 - Allmänna krav, för mer information.

Rensa hårddisken

Med jämna mellanrum, kanske varannan månad, kan det vara bra att kontrollera utrymmet på hårddisken. Filer som inte längre behövs bör tas bort. Innan sådant görs, tillse så det inte är något som ska sparas. Då kan en extern hårddisk eller ett USB-minne komma till nytta.

Se följande artiklar för tips: