Full hårddisk: Checklista

Full hårddisk: Checklista

Här listas åtgärder man kan ta för att rensa en hårddisk som har blivit full eller nästan har slut på utrymme. En hårddisk som är 100% full kan ställa till problem då det eventuellt inte ens kan ladda ner och starta fjärranslutningsprogrammet för supporten att koppla upp sig.

Symptom kan vara att man får upp varningar, att datorn är ovanligt seg eller att saker helt enkelt inte fungerar. Det kan även vara att man fått upp en varning från kassaprogrammet att utrymmet för databasen tagit slut. I det fallet så måste man kontrollera hårddiskutrymmet på huvudkassan.

I den här guiden kommer vi gå igenom hur man på ett säkert sätt kan ta bort onödiga filer som inte längre behövs.

 

Terminologi

Hårddisken (HDD, Hard Disk Drive) är datorns lagringsenhet och där sparas allt från installerade program, dokument och bilder, kassans backuper med mera.

Utforskaren (Explorer), läs mer här hur man hanterar denna: Utforskaren (Explorer)

 

Rensa HDDn

Det enklaste att kontrollera är om det finns väldigt många eller stora backuper från kassan. Backup skapas normalt vid varje dagsavslut men vid till exempel inventering kan det skapas extra många backuper på kort tid. Huvudregeln här är att alltid behålla den senaste backupen. Om datorn det gäller inte är huvudkassan så är det inte säkert att det finns några backuper. 

 

Gamla backuper

Via utforskaren, gå till katalogen för backuper. Den finns normalt här: C:\Backup

Här kan det finnas två typer av filer, ZAK- och BAK-filer. Båda är backuper från kassan och går att tas bort. Behåll alltid den senaste om det går (kolla kolumnen Senast ändrad) men radera resten permanent.

 

Tempfiler

I utforskarens adressfält, skriv exakt: %temp%

Avsluta med Enter.

Här finner man temporära filer som används ibland. Dessa kan alltid återskapas av datorn så det är aldrig någon fara att ta bort alla filer. Om en fil används just nu så kommer den inte att gå att ta bort så detta är säkert.

Markera alla filer genom att på tangentbordet hålla nere tangenten "CTRL" och samtidigt trycka på knappen "A".

Radera permanent. 

När det är klart presenteras man med följande dialogruta:

Markera kryssrutan (gult) och tryck sedan på knappen "Hoppa över".

 

Nedladdade filer

I Utforskaren, gå till Hämtade filer (Downloads)

Här visas filer som har laddats ner till datorn, vanligen från webbsidor eller från e-post. Markera och ta bort de filer som inte behövs. Man kan kolla i kolumnen Storlek för att hitta de stora filerna. Det går även att klicka på den kolumnen för att sortera listan efter fil-storlek för att enklare se de största filerna.

 

Om detta inte hjälper? Hårddisken är fortfarande full.

Om kassan fortfarande inte startar efter detta så kan det vara läge att kontakta supporten. Försök gärna ha fjärranslutningen igång redan för snabbare hantering.