Vad innebär fiskal och icke-fiskal version av PC-Kassa?

Fiskal version innebär att kassan ansluter och registrerar information om varje transaktion mot en certifierad kontrollbox / kontrollenhet (svarta lådan). Utan denna kommer kassan inte kunna göra några kassautslag. 

Vissa butiker har undantag och får arbeta med en icke-fiskal version av PC-Kassa. Det normala är dock att man använder fiskal version. Det är ytterst viktigt att säkerställa att man arbetar med rätt version. Enklast är att kontrollera versionsnummer i PC-Kassa. Är denna 38.5 innebär det fiskal version. Är det 38.05 är det icke-fiskal version.

För kommuner gäller att kommunen i fråga själv ska hålla koll på om just den verksamheten som bedrivs kräver fiskal eller ej fiskal version.

För övriga verksamheter så bör Skatteverket kontaktas om ej fiskal ska användas. Dessa kan ge undantag av vissa orsaker. Det normala är att man Inte får ett undantag.

Kassasupporten kan Inte hjälpa till att avgöra om fiskal eller ej fiskal version ska användas för er verksamhet.