Hur kan man ändra pris på artiklar i kassan?

Man kan ändra pris på artiklar på en rad olika sätt. Man kan exempelvis öppna upp artikelregistret genom menyn Register – Varuförsäljning – Artiklar och söka fram relevant artikel genom knappen [F3 – Sök artikel]. Markera rätt artikel i sökresultaten på nedre delen av skärmen och ändra i fältet ”Utpris inkl moms”. Tryck slutligen på knappen [Spara] längre ner. Vi har också gjort en video om hur man på olika sätt kan ändra pris.