Vanliga Frågor

Jag har hört att kassan kan visa en Top 18 mest sålda artiklar men hittar det inte

Jag har hört att kassan kan visa en "Top 18" mest sålda artiklar men hittar det inte Det stämmer. Det finns ett par sätt att få kassan att visa detta. Först behöver man tillse att uppdatera sin kassa. Hur man gör detta visas här: Uppdatera PC-Kassa (https://helpdesk.nutid.se/910547-Uppdatera-PC-Kassa). När detta är gjort så har det tillkommit en ny funktion på en knapp i kassan. Den är belägen längst upp under texten för vald valuta. Klicka på den så visas ett kondiment bestående av upp ...

Kan man ta bort kontanthanteringen samt växelkassafrågan?

Kan man ta bort kontanthanteringen samt växelkassafrågan? Det går inte helt ta bort alla spår av kontanthantering i kassaprogrammet men det går däremot att ta bort samt "stänga av" knapparna för detta. I samband med att man "stänger av" detta så kommer också växelkassafönstret automatiskt hädanefter att ange noll kronor som dagens växelkassa för samtliga dagar och man behöver inte på egen hand svara på denna fråga varje nystartad dag. Tänk på att alltid undersöka de regler som berör kontanth...

Kan man ändra font på knapparna i kassan?

Kan man ändra font på knapparna i kassan? Det går alldeles utmärkt att göra men man kan bara ha ett typsnitt valt som gäller för alla knappar. Hur gör man? Högerklicka på valfri knapp och välj "Programmera knapp". Välj önskat typsnitt. Avsluta med att knappen OK för att stänga rutan för att programmera knappar. Fonten uppdateras direkt.

FAQ - Vanliga Frågor och Svar om e-kvitto (digitala kvitto)

<--Tillbaka FAQ - Vanliga Frågor och Svar om e-kvitto (digitala kvitto) Kom-i-Gång (https://helpdesk.nutid.se/196585-Kom-i-G%C3%A5ng-med-e-kvitto--elektroniska-kvitto) Så fungerar det (https://helpdesk.nutid.se/908765-Anv%C3%A4nd-och-erbjud-e-kvitto-elektroniska-kvitto-via-SMS-mejl-eller-QR-kod) Hur beställer man e-kvitto? Beställningen av tjänsten görs direkt via kassaprogrammets infocenter (den blå Info-knappen i det övre vänstra hörnet). Det går inte att beställa på andra...

Kommer jag kunna fortsätta att sälja på dagens försäljningsdag om jag loggar ut och avslutar PC-Kassa?

Ja det går bra. Så länge man inte utför ett Dagsavslut är det inga problem att logga ut och avsluta PC-Kassa. Man kan till och med stänga av datorn helt och när man slår på den igen och loggar in i PC-Kassa är man fortfarande kvar på samma försäljningsdag.

Kan man ta ut kontanter över beloppet på kortköp?

De flesta kortleverantörer har stöd för detta. Dock behöver man också aktivera en inställning i PC-Kassa för att detta ska fungera. Gå in via Arkiv-menyn – Inställningar – Företagsuppgifter och vidare till fliken Kortbetalning. Välj belopp som man ska kunna ta ut över beloppet i fönstret för ”Agera bank – Acceptera uttag över köpesumman”. Tryck på Spara-knappen nere till höger. Stäng och starta om PC-Kassa för att inställningen ska träda i kraft.

Kan man skicka E-post och SMS från PC-Kassa?

Kan man skicka E-post och SMS från PC-Kassa? Det finns möjlighet att skicka E-post och SMS på en rad olika sätt i kassan. Man kan till exempel direkt från kundregistret skicka enstaka e-post och SMS genom att hämta upp en kund och trycka på knapparna nedanför. Detta förutsätter att man registrerat mejladress eller mobilnummer på kund. Skicka ett valfritt SMS Valfritt sms går också skicka genom att skapa en knapp för detta med makrot SMS Högerklicka på en tom knapp och välj "Program...

Kan man radera ett kvitto som har blivit utslaget ur kassan?

Nej det kan man inte. Om man har gjort fel på ett kvitto eller slagit ut ett kvitto av misstag så bör detta istället korrigeras med återköp.

Kan man dela en betalning på två olika kort?

Generellt går det alldeles utmärkt. Börja med att slå in alla varor, gå sedan vidare på Betala-knappen följt av Kort. Viktigt här är att knappen inte fungerar som snabbknapp för kort (då får man inte någon fråga om belopp att mata in mot kortterminalen). När fönstret för att godkänna beloppet är framme slår man helt enkelt in den första delen vartefter kunden stoppar in sitt kort och blippar (eller slår kod). Därefter slutför man betalningen också mot kort som då debiterar restbeloppet på nästa ...

Kan jag dela en betalning likt viss del kontant och resten på kort?

Det går bra. Ta för vana att börja med att ta emot den kontanta delen av beloppet. Slå in alla varor och tryck sedan som vanligt för kontant betalning. (ej på snabbknapp för cash då man inte får något fråga om att justera beloppet). När fönstret står redo för att mata in hur mycket man fick av kunden skriver man helt enkelt in delen av beloppet här. Det som sedan kvarstår kan man slutföra mot kortbetalning.

Jag råkade göra dagsavslut innan dagen var slut. Kan jag fortsätta att sälja i kassan?

När dagsavslutet är gjort är försäljningsdagen stängd. Om ni fortsätter att arbeta med kassan kommer nästkommande försäljningsdag att öppnas upp. I detta läge bör man notera avvikelserna till sin redovisare då resterande försäljning för dagen följaktligen registreras på morgondagens försäljningsdag och blir missvisande i rapporterna. På kvällen eller efter stängning kan man skriva ut en X-rapport. Denna plus dagsavslutet som gjordes fel blir då summan av hela dagens försäljning. Gör sedan dags...

Hur skapar man en säkerhetskopia (Backup / Online Backup)?

Hur skapar man en säkerhetskopia (Backup / Online Backup) Det finns flera sätt att skapa en säkerhetskopia (backup) via det PC-baserade kassasystemet. Det viktigaste är att det skapas regelbundet och att denna sedan lagras på en mycket säker extern plats ifall något oväntat större systemfel skulle inträffa. Generellt om säkerhetskopia (backup) Säkerhetskopian skapas generellt på er så kallade "huvudkassa" och innehåller vanligtvis all information från första dagen kassan togs i bruk fram ...

Jag har skapat en artikeln med noll kr i pris för att själv välja pris. Men artikeln blir inslagen för 0kr och jag får inte välja priset när jag säljer den. Vad kan ha gått fel?

Kontrollera att artikeln har blankt i inpris. Om man exempelvis har satt inpris till 0kr och utpris till 0kr blir denna inslagen som just 0kr. Korrigera då detta genom att radera inpriset helt och spara. Det finns även en kryssruta "Fråga efter pris vid inslag" för detta. Tillse att den är markerad och spara.

Hur kan man kontrollera saldo på ett presentkort?

Det finns idag flertalet varianter av presentkort som kan hanteras på olika sätt. Vid en standarduppsättning med magnetkort som ni drar i en läsare på skärmen kan man kontrollera genom att gå via menyn Presentkort långt upp i mitten följt av Underhåll. I fönstret väljer man att trycka på valet Saldo och drar sedan kortet i läsaren.

Hur kan man ändra pris på artiklar i kassan?

Man kan ändra pris på artiklar på en rad olika sätt. Man kan exempelvis öppna upp artikelregistret genom menyn Register – Varuförsäljning – Artiklar och söka fram relevant artikel genom knappen [F3 – Sök artikel]. Markera rätt artikel i sökresultaten på nedre delen av skärmen och ändra i fältet ”Utpris inkl moms”. Tryck slutligen på knappen [Spara] längre ner. Vi har också gjort en video (https://film.kassasupport.se/wp-content/uploads/2018/12/%C3%A4ndra-pris.mp4) om hur man på olika sätt kan än...

Hur kan jag ändra färg på mina knappar?

Högerklicka eller håll inne fingret på en knapp. Gå via menyn Programmera knapp och till höger finns en rullista med färger att välja på. I senare versioner av PC-Kassa finns också en knapp till höger om rullistan där jag kan välja både färg och storlek på en palett.

Jag får meddelande om att ingen standard artikelgrupp för övrigt inslag finns i kassan. Hur kan man korrigera detta?

Gå via menyn Arkiv – Inställningar – Företagsuppgifter och fliken Redovisning. Längre upp till vänster finns en rullista för att välja Öppet Inslag / Artikelgrupp. Välj en grupp som passar som standard för övriga generella inslag likt Övrigt 25% moms. Denna kan nämligen komma till att användas som en standardgrupp i kassan i vissa lägen. Spara, Stäng och Starta om PC-Kassa för att ändringarna ska träda i kraft.

Gångerpanelen (sifferpanelen) uppe till höger har försvunnit. Hur får jag fram den?

Det går att visa och dölja gångerpanelen. Ofta finns där en knapp programmerad i kassan som kan heta likt GGR, GGR-inslag eller GGR-Panel. Om knappen inte finns lägger man upp denna genom att programmera en knapp med makrot GGRINSLAG. Tryck sedan på knappen för att visa eller dölja GGR-Panelen uppe till höger.

Vad är ett Makro i PC-Kassa?

Vi använder så kallade makron för att styra en mängd funktioner i PC-Kassa. Dessa makron går till exempel ställa in på en snabbknapp för att enkelt få tillgång till den önskade funktionen. Ett exempel vore att skapa en snabbknapp som använder makrot #KLUT# för att skicka en signal till kassalådans öppningsfunktion. KLUT är en förkortning av Kassalåda Ut. Man kan utöver rena funktioner använda makron som öppnar en specifik meny direkt på en snabbknapp. Som exempel istället för att klicka via meny...

Om man ställer ut ett presentkort, går det att lösa in i en annan butik i min kedja?

I standarduppsättning av kassan registreras presentkorten i den lokala databasen (i en butik). Det finns dock möjlighet på flera olika sätt att hantera presentkort mellan butiker som t.ex. i en kedja. Kontakta din säljare för att veta mer om så kallade onlinepresentkort eller vilka andra möjligheter som finns.

Varför kan jag inte högerklicka eller hålla in fingret på en knapp för att ändra på den?

Möjligen är din användare låst för ändring av knappar. I vissa fall är systemet låst för ändring på knappar om man t.ex. ingår i ett kedjekoncept. Prova att logga in med en systemadministratör eller kontakta den som är ansvarig för kassasystemet. Om de inte vet bör det undersökas vidare då man generellt kan ändra på knapparna i knappsatsen.

Vad används PLU-knappen till under gångerpanelen?

PLU-knappen använder många för att snabbt slå in ett PLU-nummer. Det kan exempelvis vara själva artikelnumret på artikeln eller streckkodsnumret man slår in. Vanligen har man då ett kortare artikelnummer likt 9876. För att snabbt slå in PLU-numret (artikelnumret) på relevant artikel trycker man först på PLU-knappen följt av numret på gångerpanelen och avslutar med PLU-knappen igen.

Vilken moms ska jag ha på frimärken?

Är man osäker på vilken moms som ska användas bör man kontrollera detta med skatteverket eller de som hanterar redovisningen. Ibland ändras också regler för moms och man bör som butiksinnehavare hålla sig uppdaterad i reglerna som gäller för de varor och tjänster man erbjuder.

Under gångerpanelen till höger finns snabbknappar för Kort och Cash. Vi kommer åt dem av misstag ibland, går de att dölja?

Det går bra. Gå via menyn Arkiv – Inställningar – Systemuppgifter. Välj fliken Standardvärden. i mitten finns kryssrutor som man kan kryssa ur för att visa kontant snabbknapp eller kort snabbknapp. Kryssa ur dem, spara, stäng och starta om kassan.

Vart hittar jag backupfilerna / säkerhetskopian som kassan skapar av sig själv?

Det normala är att de lagras i mappen Backup som finns direkt på huvudkassadatorns C-hårddisk. Där finns filer likt CH190404214152.BAK eller CH190404214152.zak osv. Den senaste daterade filen är den senaste skapade säkerhetskopian. Sökvägen går dock själv att ställa till en annan om så önskas. Kontrollera under Arkiv – Inställningar – Systeminställningar – Säkerhetskopiering där det framgår vilken sökväg filerna lagras i.