Vart hittar jag backupfilerna / säkerhetskopian som kassan skapar av sig själv?

Det normala är att de lagras i mappen Backup som finns direkt på huvudkassadatorns C-hårddisk. Där finns filer likt CH190404214152.BAK eller CH190404214152.zak osv. Den senaste daterade filen är den senaste skapade säkerhetskopian. Sökvägen går dock själv att ställa till en annan om så önskas. Kontrollera under Arkiv – Inställningar – Systeminställningar – Säkerhetskopiering där det framgår vilken sökväg filerna lagras i.