Vad är ett Makro i PC-Kassa?

Vi använder så kallade makron för att styra en mängd funktioner i PC-Kassa. Dessa makron går till exempel ställa in på en snabbknapp för att enkelt få tillgång till den önskade funktionen. Ett exempel vore att skapa en snabbknapp som använder makrot #KLUT# för att skicka en signal till kassalådans öppningsfunktion. KLUT är en förkortning av Kassalåda Ut. Man kan utöver rena funktioner använda makron som öppnar en specifik meny direkt på en snabbknapp.  Som exempel istället för att klicka via menyerna Veckorutiner - Kassasammandrag - A4 Format kan man sätta makrot ##MENU#A4format1# på en knapp för att direkt öppna denna undermeny.

För att veta mer om makro och knapprogrammering se gärna vår videoguide för detta.