Jag råkade göra dagsavslut innan dagen var slut. Kan jag fortsätta att sälja i kassan?

När dagsavslutet är gjort är försäljningsdagen stängd. Om ni fortsätter att arbeta med kassan kommer nästkommande försäljningsdag att öppnas upp. I detta läge bör man notera avvikelserna till sin redovisare då resterande försäljning för dagen följaktligen registreras på morgondagens försäljningsdag och blir missvisande i rapporterna.

På kvällen eller efter stängning kan man skriva ut en X-rapport. Denna plus dagsavslutet som gjordes fel blir då summan av hela dagens försäljning.

Gör sedan dagsavslut som vanligt först nästa dag efter att försäljningsdagen är avklarad. Denna innehåller då det ni fortsatte att sälja på den ”stängda dagens” och även hela försäljningen för nästa dag.

Jämför med X-rapporten och subtrahera denna från dagsavslutet för att få den dagens totala försäljning.