Hur skapar man en säkerhetskopia (Backup / Online Backup)?

Hur skapar man en säkerhetskopia (Backup / Online Backup)

Det finns flera sätt att skapa en säkerhetskopia (backup) via det PC-baserade kassasystemet. Det viktigaste är att det skapas regelbundet och att denna sedan lagras på en mycket säker extern plats ifall något oväntat större systemfel skulle inträffa.

 

Generellt om säkerhetskopia (backup)

Säkerhetskopian skapas generellt på er så kallade "huvudkassa" och innehåller vanligtvis all information från första dagen kassan togs i bruk fram till den tidpunkt då säkerhetskopian skapades. Det normala är att kassaprogrammet är inställt på att skapa en säkerhetskopia vid varje dagsavslut, men då detta är lokala inställningar bör upprättandet av säkerhetskopian säkerställas löpande. 

Vår rekommendation är att säkerhetskopian görs dagligen men även före stora ändringar såsom massjustering i registret med mera. En säkerhetskopia kan enbart läsas tillbaka ifall försäljning inte är gjord efter tidpunkten för säkerhetskopian (med undantag från systemkrasch då ingen annan återvändo finns). Vårt råd är också att spara dessa backupfiler på en alternativ plats, såsom en extern hårddisk inlåst i ett säkerhetsskåp. Detta gäller även ifall funktionen "Onlinebackup" används då användarna på egen hand ansvarar för att det finns en aktuell säkerhetskopia / backup att ta fram vid en eventuell återläsning. 

 

Backupen kan användas för att återskapa kassaprogrammet och "databasens" innehåll fram till den tidpunkt då backupen skapades. Supportavdelningen kan också i vissa fall behöva använda en kunduppgiftsrensad backupfil vid felsökning.

 

Backupfilen innehåller bland annat kundens juridiska information, all försäljning, alla knappar, alla användare, artiklar och artikelgrupper, kunder, leverantörer med mer. Helt enkelt allt som sparas i databasen.
När man startar kassaprogrammet kontrolleras hur många backuper som finns sparade och äldre backupfiler raderas automatiskt då den senaste filen innehåller all information. 

Backupfilen är lösenordskyddad och kan enbart öppnas för eventuell inläsning av supportavdelningens tekniker.

 

Inställningar för backup

För att ställa in vilken sökväg (mapp) som säkerhetskopiorna ska lagras i går det bra att öppna följande inställning via huvudkassan.

Arkiv - Inställningar - Systemuppgifter och sedan fliken Standardinställningar / Säkerhetskopiering.

  • Säkerhetskopia sparas i: Sökvägen till mappen där man sparar säkerhetskopiorna. Mappen bör ha fulla "rättigheter". Mappen behöver finnas då kassaprogrammet inte själv kan skapa denna mapp.

  • Databasnamn: Normalt ”NPCK” men kan skilja sig vid olika typer av instansinstallationer. Denna information ska aldrig förändras.

 

Skapa säkerhetskopia (backup) manuellt

För att skapa en säkerhetskopia öppna menyn Dagliga rutiner - Säkerhetskopiering - Skapa

 

Systemet upprättar backupfilen i angiven sökväg och komprimerar den automatiskt för att spara plats.

 

När säkerhetskopian är skapad meddelas detta på skärmen.

 

 

Skapa och aktivera Online Backup

Funktionen "Online backup" är en hjälpfunktion som ingår i de flesta kassalicenser utöver de minsta så kallade "startlicenser". Denna funktion ersätter inte att användarna på egen hand måste säkerställa en lokal backupfil på en extern plats och fungerar som en komplettering till detta. Det är enkelt att aktivera och använda Online Backup och en sådan kan skickas när som helst. 

OBS! Tänk på att även om Online Backup är aktiverad säkerställa att en lokal backupfil lagras på en extern plats genom att löpande kopiera denna till exempelvis ett USB-minne eller en extern hårddisk.

 

Öppna menyn Dagliga rutiner - Säkerhetskopiering - Online backup.

  • Markera kryssrutan ”Utför automatiskt vid dagsavslut” för att systemet automatiskt ska upprätta en onlinebackup vid dagsavslut.

  • Klicka på [Stäng].

 

Kopiera säkerhetskopian till en extern lagringsenhet

För att veta hur man kopierar säkerhetskopian till ett USB-minne eller en extern hårddisk går det bra att läsa mer om detta i guiden "Tänk på vid huvudkassabyte då fjärranslutning inte är möjlig".

 

 


OBS! Det är viktigt att löpande säkerställa att det finns aktuell säkerhetskopia att ta fram vid en eventuell systemkrasch. Utan en aktuell säkerhetskopia går det inte att återskapa innehållet i kassan och historiken kan potentiellt gå förlorad.