Kan jag lägga in fler flikar under knappsatsen än de fem som finns där?