Inventering - Tips och annat bra att tänka på!

Inventering

 

Tips och annat bra att tänka på!

  • Börja alltid med att gå igenom avsnittet om inventering som finns på vår helpdesk (kassasupport.se/inventering). Där kan ni läsa hur man planerar utför och slutför inventeringen på bästa sätt samt få information om  eventuella nyheter och uppdateringar.
  • Planera arbetet i god tid och välj tidpunkten för själva inventeringen med omsorg.
  • Bestäm hur ni vill utföra inventeringen och skapa inventeringsunderlag efter detta när arbetet påbörjas. Vissa skapar flera listor medan andra använder en enda komplett lista över hela sitt register.
  • För att minska risken för fel och extraarbete rekommenderar vi er att inventera när ni inte har öppet samt att skapa inventeringslistan just innan inventeringen påbörjas. Inventera under en så kort period som möjligt, men tänk samtidigt på att avsätta tillräckligt med tid för att göra ett noggrant arbete och undvika stress.
  • Om verksamheten är öppen under tiden inventeringen pågår är det oerhört viktigt att ni kontinuerligt mata in antalen (manuellt eller med hjälp av  skanner) så fort varorna är räknade.
  • Arbetar ni med handskanners rekommenderar vi att skanna och ladda upp en mindre mängd artiklar i taget, för att enklare hitta artiklar där streckkoder inte matchar.
  • Testa eventuella skannrar i god tid för att säkerställa så de fungerar och att ni vet hur de används.
  • Var noga med att gamla inventeringslistor arkiveras eller raderas innan pågående inventering slutförs.
  • Skapa alltid en säkerhetskopia i kassan innan större förändringar görs - inte minst innan själva inventeringen slutförs. Om något oväntat skulle ske kan supporten då återställa backupen (förutsatt att ingen försäljning är gjord) - Dagliga rutiner - Säkerhetskopiering - Skapa
  • Visas meddelandet "Inventeringslista låst" i kassan beror detta vanligtvis på att listan inte stängts ner korrekt. För att då komma vidare på egen hand besök kassasupport.se/inventering och läs tipsen längst ner på sidan

 

När du inventerat klart så säkerställ att du slutför inventeringen med, för dig, rätt metod och tänk på att detta, beroende på mängden artiklar, kan ta mycket lång tid, då varje artikel kommer räknas om och justeras utefter det inventerade antalet.

Fastnar du eller är osäker på något finns det massor av information och tips på vår helpdesk kassasupport.se/inventering

 

Lycka till med inventeringen!