Registervård och Ändringar

Inventering - Tips och annat bra att tänka på!

Inventering Tips och annat bra att tänka på! - Börja alltid med att gå igenom avsnittet om inventering som finns på vår helpdesk (kassasupport.se/inventering (https://kassasupport.se/inventering)). Där kan ni läsa hur man planerar utför och slutför inventeringen på bästa sätt samt få information om eventuella nyheter och uppdateringar. - Planera arbetet i god tid och välj tidpunkten för själva inventeringen med omsorg. - Bestäm hur ni vill utföra inventeringen och skapa inventeri...

Kan man skapa paketartiklar i kassan?

Via menyn Register/Varuförsäljning/Paketartiklar så kan man göra detta. - Börja med att trycka på knappen [Ny] - Välj en artikelgrupp - Fyll i benämning - Spara - Under huvudartikel, skriv in första artikeln som önskas och tryck på tangenten [Enter] - Välj korrekt artikel och tryck på [OK] - Tryck på [Spara] - Upprepa tills alla artiklar är klara

Kan man genomföra inventering i kassan?

Man kan inventera på flera olika sätt och där finns funktioner för att arbeta med inventering i kassan. Börja med att ta del av våra videoguider om inventering (https://helpdesk.nutid.se/547443-Inventering--Lagerhantering) för bra tips på hur man kan skapa inventeringslista och arbeta med denna mm. (https://helpdesk.nutid.se/547443-Inventering--Lagerhantering)

Kan man ändra namn på flikarna under knappsatsen?

Ja det går bra. Möjligen behöver en administratör logga in i kassan. Man högerklickar eller håller inne fingret på relevant flik. Tryck på "Ändra namn på fliken". Skriv in vad fliken ska heta.

Kan jag radera, kopiera eller flytta på knappar i knappsatsen?

Det går vanligtvis bra. I vissa lägen är specifika användare eller vissa kedjekoncept låsta från att ändra på knapparna. I normala fall går det bra att högerklicka eller hålla inne fingret på en knapp för att få fram menyn där man kan välja att ex. kopiera knappen, klistra in en knapp som redan är kopierad, eller helt enkelt radera knappen. Se gärna videon om hur man kan programmera knappar. [ Video ] Programmera Knappar (nutid.se) (https://helpdesk.nutid.se/682571--Video--Programmera-Knappa...

Hur skapar jag en knapp som öppnar upp fler knappar / undermenyer?

Högerklicka eller håll inne fingret på valfri knapp och välj programmera knapp. Använd makrot KNAPP+ och sätt ett namn på knappen. För att skapa en knapp i själva undermenyn för att backa används makrot KNAPP-. Se gärna videon om hur man kan programmera knappar. [ Video ] Programmera Knappar (nutid.se) (https://helpdesk.nutid.se/682571--Video--Programmera-Knappar)

Kan jag lägga in fler flikar under knappsatsen än de fem som finns där?

Fem flikar är maximalt. Tips om man inte får plats med knapparna är att antingen skapa undermenyer för fler knappar eller välja en större knappuppsättning. För att skapa en knapp som öppnar upp en undermeny används makron KNAPP+ För att skapa en knapp i den undermenyn för att gå tillbaka används KNAPP-

Kan jag ändra namn på en befintlig artikelgrupp?

Det kan man fram tills att det blivit sålt ifrån artikelgruppen. Därefter är den låst och man kan inte ändra namnet.

Kan jag ändra moms på en befintlig artikelgrupp?

Det kan man fram tills det har blivit sålt från artikelgruppen. Därefter är den låst och man kan inte ändra momsen.

Kan man omsortera innehållet i inventeringslistan efter att listan är upprättad?

Kan man omsortera innehållet i inventeringslistan efter att listan är upprättad? Javisst, det går utmärkt. Öppna menyn Register - Inventering - Omsortera inventeringslista. Välj sedan relevant inventeringslista som omsorteringen ska beröra. Ange slutligen hur listan ska sorteras i de tillgängliga valen på skärmen. Listan sorteras därefter om till vald sortering och sorteringen återspeglas både i inventeringslistan på skärmen och på fysiska utskrifter.

Kan jag ändra artikelnummer på en befintlig artikel?

Det kan man fram tills artikel har blivit såld för första gången. Därefter är artikelnumret låst och går inte att ändra.

Jag har skapat en artikel som inte ska ha ett fast pris. Hur gör jag för att jag själv ska få frågan om att sätta pris vid försäljning?

Man sätter helt enkelt utpris till 0kr, viktigt här är att man inte anger något inpris då artikeln annars går in för just 0 (noll) kr vid försäljning. Alternativt markeras följande inställning i artikelregistret för aktuell artikel.

Jag har arbetat fram en etikettmall. Men jag har väldigt många artiklar i systemet som saknar etikettmall. Kan man ställa in så att alla artiklar använder en och samma mall?

Det kan man. Gå via Arkiv-menyn följt av Servicerutiner – Register – Koppla etikett till alla artiklar. Följ anvisningarna på skärmen för att välja en mall som alla artiklar ska ha. Tänk på att detta sätter samma mall på alla artiklar och kan ta tid vid ett större register.

Hur kan man se sitt lagervärde?

Det finns flera sätt ta fram lagervärde. Vill man ta ut en detaljerad lista över alla artiklar specificerat går det bra via menyn Register – Utskrifter – Artikel Lagersaldo. Välj relevanta val i fönstret och tryck på knappen [Skriv Ut]. Man behöver inte skriva ut listan utan kan se den på skärmen genom att välja Bildskärmen i utskriftsvyn. Tänkt på att denna rapport visar artiklar från urvalen och kan generera väldigt många sidor. Längst ner på sista sidan hittar man summan av lagervärdet. Vil...

Hur kan man ändra text på våra tillgodokvitto?

Gå via menyerna Arkiv – Inställningar – Systemuppgifter och vidare till fliken Standardvärden och sedan fliken Tillgodokvitto. Här hittar ni raderna som går att ändra på. Ändra här, spara, stäng och starta om kassan för att inställningarna ska träda i kraft.

Hur kan man ändra giltighetstiden för tillgodokvitton?

Gå via menyerna Arkiv – Inställningar – Systemuppgifter och vidare till fliken Standardvärden och sedan fliken Tillgodokvitto. Längre upp i fönstret kan man skriva in hur många dagar tillgodokvittona ska vara giltiga . Ändra här, spara, stäng och starta om kassan för att inställningarna ska träda i kraft. Tänk på att befintliga tillgodokvitton Inte kommer att ändras utan behålla giltighetstiden som gällde när dessa skapades.

Hur kan man ändra giltighetstid för presentkorten som ställs ut i kassan?

Det finns idag flertalet olika typer av presentkort. För kassans standardpresentkort går giltighetstiden att ändra via menyn Arkiv – Inställningar – Företagsuppgifter. Gå in via fliken Redovisning där man hittar ett fält till höger för antalet dagar presentkort ska vara giltiga. Ändra här. Spara, stäng och starta om kassan för att ändringarna ska träda i kraft. Tänk på att detta ändrar giltighetstiden för alla presentkort, alltså även tidigare sålda.

På snabbknapparna för kontant och kort till höger står där Cash på Engelska. Kan man döpa om knappen?

Det går bra. Det blir bäst upplevt med maximalt fyra bokstäver. Gå via menyn Arkiv – Inställningar – Systemuppgifter. Gå vidare till fliken Standardvärden och i mitten finns två rutor där man själv kan namnsätta knapparna. Fyll i, spara, stäng och starta om kassan.

Vi använder papperspresentkort som skrivs ut från kassan. Hur kan vi ändra text på dessa?

Gå via menyerna Arkiv – Inställningar – Systemuppgifter och vidare till fliken Standardvärden och sedan fliken Presentkort. Här hittar ni raderna som går att ändra på. Ändra här, spara, stäng och starta om kassan för att inställningarna ska träda i kraft.