Hur kan man ändra giltighetstid för presentkorten som ställs ut i kassan?

Det finns idag flertalet olika typer av presentkort. För kassans standardpresentkort går giltighetstiden att ändra via menyn Arkiv – Inställningar – Företagsuppgifter. Gå in via fliken Redovisning där man hittar ett fält till höger för antalet dagar presentkort ska vara giltiga. Ändra här. Spara, stäng och starta om kassan för att ändringarna ska träda i kraft.

Tänk på att detta ändrar giltighetstiden för alla presentkort, alltså även tidigare sålda.