Kan man omsortera innehållet i inventeringslistan efter att listan är upprättad?

Kan man omsortera innehållet i inventeringslistan efter att listan är upprättad?

Javisst, det går utmärkt. Öppna menyn Register - Inventering - Omsortera inventeringslista.

Välj sedan relevant inventeringslista som omsorteringen ska beröra.

Ange slutligen hur listan ska sorteras i de tillgängliga valen på skärmen. 

Listan sorteras därefter om till vald sortering och sorteringen återspeglas både i inventeringslistan på skärmen och på fysiska utskrifter.