På snabbknapparna för kontant och kort till höger står där Cash på Engelska. Kan man döpa om knappen?