Jag har arbetat fram en etikettmall. Men jag har väldigt många artiklar i systemet som saknar etikettmall. Kan man ställa in så att alla artiklar använder en och samma mall?