Hur kan man ändra giltighetstiden för tillgodokvitton?

Gå via menyerna Arkiv – Inställningar – Systemuppgifter och vidare till fliken Standardvärden och sedan fliken Tillgodokvitto. Längre upp i fönstret kan man skriva in hur många dagar tillgodokvittona ska vara giltiga . Ändra här, spara, stäng och starta om kassan för att inställningarna ska träda i kraft.

Tänk på att befintliga tillgodokvitton Inte kommer att ändras utan behålla giltighetstiden som gällde när dessa skapades.