Hur anmäler man kassaregistret till Skatteverket?

Hur anmäler man kassaregistret till Skatteverket?

Anmälan av kassaregister sker främst via Skatteverkets webbsida. Här följer en guide över hur detta kan gå till. För andra sätt att anmäla kassaregister eller för aktuell information om gällande regler kontakta Skatteverket via telefon 010-5766060 eller e-post kassaregister@skatteverket.se eller läs vidare på Skatteverkets webbplats under avdelningarna för kassaregister.

Samtliga säljande kassor ska ha en synlig "tillverkningsetikett" (se bild i avsnitt 2. Anmäl kassaregister) samt anmälas till Skatteverket.

Undersök alltid på egen hand de regler som gäller registreringen av kassaregister för er verksamhet.

 

Information från Skatteverkets webbplats (2021-05-12)

Du som ska ha ett kassaregister måste anmäla det till Skatteverket.

När anmälan av kassaregister och kontrollenhet är gjort fås en bekräftelse inom två veckor. Ett registreringsbevis kan ta upp till sex veckor från det att anmälan är gjord. Man får också skyltar där det står ett identifikationsnummer för kassaregistret respektive kontrollenheten. Fäst skyltarna på ett synligt och säkert sätt på respektive enhet. Har man ett sådant kassaregister att det inte går att fästa skyltarna på kassaregistret/kontrollenheten får man förvara skyltarna i direkt anslutning till platsen där kassaregistret används. Man ska då också ha en förteckning över vilka enheter som hör till respektive skylt.

Det går bra att börja använda kassaregistret så fort det är anmält, det vill säga redan innan skyltarna kommit fram.

Källa: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/kassaregister/saharanmalerdukassaregister.4.69ef368911e1304a62580008748.html

 

Anmäla via webbsidan

Börja med att logga in på Skatteverkets webbsida för att komma åt Skatteverkets e-tjänster för kassaregister.

www.skatteverket.se

Öppna menyn "Företag"

Gå vidare till alla e-tjänster.

Gå vidare till avdelningen "Anmäl, ändra, felanmäl och avanmäl kassaregister".

 

Registreringen görs i två steg

1. Anmäl kontrollenhet.

Inför registreringen av kontrollboxen behövs följande uppgifter:

  • Ert organisationsnummer
  • Tillverkare av kontrollboxen: Exempelvis CleanCash (Se etikett på själva kontrollenheten)
  • Modell: Exempelvis R1.06 (Se etikett på själva kontrollenheten)
  • Tillverkningsnummer: Kontrollenhetens unika serienummer, börjar vanligtvis på RIHTT… (Se etikett på själva kontrollenheten)
  • Kontrollenhetens adress: Er adress (butikens)

 

2. Anmäl kassaregistret

Inför registreringen av kassaregistret behövs följande uppgifter:

  • Ert Organisationsnummer
  • ID nummer till kontrollenheten: Erhålls av Skatteverket efter ovan anmälan.
  • Beteckning: Exempel: Nutid PC-Kassa, Sharp Retail, Wellness, Sharp Start, Version 38,5 (XX) / 38,05 (XX)

(För att se version av kassan öppna menyn [Hjälp] och gå till menyn [Om]. Vanligtvis 38,5 eller 38,05)

  • Tillverkningsnummer: Nummer på etikett som skickas / levereras i samband med installation av kassorna. Exempel: 5565682746 xxxx

(Denna etikett ska finnas synligt på kassan eller kontrollboxen. Saknas etiketten kontakta er kassaförsäljare.)

Kassaregistrets adress: Er adress (butiken)
Programvarans adress: Er adress (butiken)
Journalminne/kontrollremsa: Välj journalminne
Journalminnets adress: Er adress (butiken)