Hur kan man förenklat beskriva PC-Kassa?

PC-Kassa är en Windowsbaserad mjukvara som ursprungligen är byggd att fungera som ett kassasystem men som under alla år av vidareutveckling har vuxit enormt mycket. Idag finns funktioner och anslutningar mot det mesta man kan behöva av ett komplett butiksdatasystem. 

Försäljningsupplägget i PC-Kassa baserar sig på Varugrupper och Artiklar. Varugruppen bestämmer den momssats som de tillhörande artiklar säljs med. Man styr även konteringsuppgifter på respektive varugrupp. Det går bra att enbart arbeta med varugrupper likt de traditionella elektroniska kassaregisterna men vi rekommenderar att man fyller på varugrupperna med de tillhörande varorna/artiklarna. Utan ett register av artiklar kan man till exempel inte inventera, beräkna ett lagervärde korrekt eller blippa in artiklar med streckkoder. 

Snabbknapparna i den mittersta delen av kassan är öppna för att anpassas efter era behov. En snabbknapp kan bland annat ställas om till att utföra en funktion, ett inslag eller kombination av inslag. Som exempel kan man enkelt ändra en knapp till att utföra en funktion likt öppna kassalådan, ta ut en specifik rapport, skicka sms, ta ut kopia på ett kvitto, skapa en inleverans och mycket mer. Många ställer in snabbknappar till att sälja vanligt förekommande varor eller i kombination med funktioner. Som exempel skulle man på en och samma knapptryckning kunna slå in flera varor följt av en rabatt samt funktion att infoga en text lik "Kampanj". 

PC-Kassa är enkel att använda och komma igång med samt att upplägget för att göra personliga anpassningar ger möjlighet till ett ytterligare mer effektivt redskap för din bransch.