Behöver man registrera kassan hos Skatteverket?

Behöver man registrera kassan hos Skatteverket?

Undersök alltid på egen hand de regler som gäller registreringen av kassaregister för er verksamhet. Generellt gäller att samtliga säljande kassor ska anmälas till Skatteverket.

Se gärna vårt avsnitt med tips över hur anmälan av kassaregister kan utföras via Skatteverkets webbplats. Nedanför följer information från Skatteverkets webbplats (2021-05-12) angående kassaregister.

 

Anmäla kassaregistret

Du som ska ha ett kassaregister måste anmäla det till Skatteverket.

När anmälan av kassaregister och kontrollenhet är gjort fås en bekräftelse inom två veckor. Ett registreringsbevis kan ta upp till sex veckor från det att anmälan är gjord. Man får också skyltar där det står ett identifikationsnummer för kassaregistret respektive kontrollenheten. Fäst skyltarna på ett synligt och säkert sätt på respektive enhet. Har man ett sådant kassaregister att det inte går att fästa skyltarna på kassaregistret/kontrollenheten får man förvara skyltarna i direkt anslutning till platsen där kassaregistret används. Man ska då också ha en förteckning över vilka enheter som hör till respektive skylt.

Det går bra att börja använda kassaregistret så fort det är anmält, det vill säga redan innan skyltarna kommit fram.

Ändringsanmälningar
Om dina förhållanden ändras ska du anmäla det till Skatteverket inom två veckor efter förändringen. Ett ändrat förhållande kan till exempel vara att du skaffar ytterligare ett kassaregister, byter ut ditt befintliga kassaregister, säljer det, eller byter adress.

Felanmälningar och driftsavbrott
Vid driftsavbrott är det viktigt att anmäla felet till Skatteverket, och att göra detta så snart som möjligt. Det är framförallt bestående driftsavbrott som ska anmälas till Skatteverket. Ett bestående driftsavbrott kan vara ett avbrott som kräver reparation och som inte kan göras under försäljningsdagen. Du behöver inte felanmäla kassaregistret på grund av strömavbrott.


Försäljning eller skrotning av kassaregister
När du inte längre använder ditt kassaregister eller kontrollenhet ska dessa avanmälas. Det gör du enklast via Skatteverkets e-tjänst "Kassaregister".

En kontrollenhet som inte längre används ska bevaras på ett betryggande sätt i minst 12 månader efter att den har slutat att användas. Om kontrollenheten säljs tillsammans med kassaregistret ansvarar den tidigare ägaren för att uppgifterna finns tillgängliga för Skatteverket vid en eventuell kontroll.
 

Källa: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/kassaregister/saharanmalerdukassaregister.4.69ef368911e1304a62580008748.html