Nets Ingenico IPP-350

Nets Ingenico IPP-350

Detta är en av de mest vanligt förekommande modellerna via Nets och har varit standardterminal för kassakoppling i flera år. Modellen kan kassakopplas via rak COM/RS232-kabel, USB-kabel eller över Nätverk . Kassakoppling via nätverk är alltid rekommenderat och är vanligen den anslutningskabel som skickas tillsammans med terminalen. 

Innan installationen i PC-Kassa kan planeras behöver relevanta kablar kopplas och kortterminalen programmeras med Terminal-ID samt ladda så kallade Onlinenycklar. Följ leverantörens anvisningar om kabeltillkoppling samt se längst ner på sidan för kontaktuppgifter till Nets ifall det råder osäkerhet angående Terminal-ID och Onlinenycklar. Nets hjälper också till med att göra relevanta inställningar i kortterminalen som behövs för att ange om enheten ska kommunicera med kassan via USB, Nätverk eller COM. Nedanför följer också tips på hur man kan ställa in detta.

 

 

 


Tillkoppling via Nätverksanslutning

Vid anslutning med nätverkskabel sammankopplas HDMI-delen i bottenkontakten på kortterminalen, nätverkskabel till router/switch och strömkabelkontaken i förgreningen. Det behövs inte ytterligare drivrutinsinstallationer i datorn utan kommunikationen mellan kassan och kortterminalen sker över er nätverksförbindelse. Terminalen behöver dock likt USB-anslutning programmeras med rätt inställningar i själva kortterminalen. Detta görs via kortterminalens menygränssnitt vilket man kommer åt genom att dra det så kallade lösenkortet. Vid nätverkskommunikation behöver kortterminalen ställas in med kassadatorns IP-adress samt kommunikationsport som vanligen skall vara port 9500. Tag kontakt med Nets för vidare information om hur terminalen konfigureras och titta gärna på våra tips längre ner i avsnittet.

När allt är anslutet korrekt och inställningarna gjorda i terminalen kan er kassatekniker eller support planera in installation av kortterminalen i PC-Kassa.

 

 

 

 

Tips! Ta fram datorns IP-adress genom att gå på Windows Start-menyn och kör programmet cmd.exe. Mata in "ipconfig" och tryck [Enter]. I exemplet nedanför är datorns IP-adress 192.168.1.14.  

Datorns IP-adress bör låsas fast så att denna inte riskerar att ändras. Om datorns IP-adress ändras kommer nämligen inte kortterminalen kommunicera mot rätt IP-adress längre och kopplingen slutar att fungera. Vi rekommenderar alltid att samordna eventuella låsningar av IP-adresser med nätverkskunnig för att undvika risken för eventuella konflikter i nätverket.

 

Tillkoppling via COM/RS232-kabel

Börja med att ansluta "HDMI"-kontakten i bottenkontakten på terminalen och anslut därefter RS232-kontaken i en av datorns lediga COM-portar. Anslut även strömkontakten i "huvudet" på RS232-delen. Notera vilket COM-portsnummer terminalen är ansluten till i själva datorn. Vid installation kommer kassateknikern behöva veta vilken COM-port enheten är ansluten till. När detta är gjort behöver terminalen ställas in med kassakommunikation över RS232 och med en baudrate på 57600.  Tag kontakt med Nets för vidare information om hur terminalen konfigureras och titta gärna på våra tips längre ner i avsnittet.

När allt är anslutet korrekt och inställningarna gjorda i terminalen kan er kassatekniker eller support planera in installation av kortterminalen i PC-Kassa.

 

 

Tillkoppling via USB-kabel

Innan USB-kabeln ansluts till kassadatorn behöver en drivrutin installeras. Drivrutinen simulerar en COM-port i datorns enhetshanterare och används sedan vid konfiguration av programvaran för kommunikationen med kortterminalen, Payment Platform. Om ingen drivrutin har installerats för detta kan datorn misslyckas med att känna igen enhetenen som en simulerad COM-port. Men även ifall datorn känner av enheten som en USB-COM ska alltid korrekt drivrutin användas. Er kassatekniker eller support kan planera in denna installation. När detta är gjort ansluts "HDMI"-kontakten i undersidan av terminalen och USB-delen i en av datorns lediga USB-portar. Terminalen behöver också ställas in för kassakommunikation över USB. Detta görs via kortterminalens menygränssnitt vilket man kommer åt genom att dra det så kallade lösenkortet. Tag kontakt med Nets för vidare information om hur terminalen konfigureras och titta gärna på våra tips längre ner i avsnittet.

När allt är anslutet korrekt och inställningarna gjorda i terminalen kan er kassatekniker eller support planera in installation av kortterminalen i PC-Kassa.

 

 


Menyinställningar i kortterminalen

För att komma åt menyinställningarna i kortterminalen behöver man ha tillgång till sitt lösenkort. Det normala är att det är ett kort till varje kortterminalen men det kan förekomma kort som används till flera terminaler. Upplevs bekymmer med lösenkortet vänligen se längst ner i avsnittet för kontaktuppgifter till Nets.

Dra kortet i läsaren på terminalen och menyerna öppnas. 

Installation. Samtliga rubriker nedan kommer att skrivas som om terminalen är i idle läge.

Dra lösenkort och tryck 6,1,1 - Kontrollera att här står ett terminal-ID på minst 8 siffror. Tryck stop för att gå tillbaka.

Kommunikation (Hur terminalen får internetanslutning) 

Dra lösenkort och tryck 6,1,2

Via ECR=Terminal får internet via kassans kabel.

Via Ethernet=Terminal får internet via nätverkskabel kopplad direkt till router.

För att ändra värdet tryck OK. Bläddra med PILKNAPP UPP (närmst displayen) för att växla till rätt. Tryck OK för att välja. Utskrift sker i terminal att ändringen är gjord. Tryck stop för att gå tillbaka.

Kassa (Inställning för koppling mot kassan).

Dra lösenkort och tryck 6,1,3 – Kontrollera att det står ECR = JA (Vid Nej så är terminalen extern) Bläddra med PILKNAPP UPP (närmst displayen) till valet KOMM. TYP RS232=Comkopplad USB SLAVE=USB-kopplad, IP ETHERNET=Nätverkskopplad

Vid val av KOMM.TYP RS232 (COM-kabel) så kommer ett nytt val upp vid vidare bläddring av menyn ”Kassa”. ECR HASTIGHET=XXXX. Öppna denna meny och välj hastighet till 57600

USB SLAVE har inga ytterligare inställningar som behöver göras i terminalen utan detta görs via en drivrutin i datorn.

Vid val av IP Ethernet så kommer 2 nya val upp vid vidare bläddring av menyn ”kassa”. ECR IP ADRESS=Här skriver ni in kassadatorns lokala IP-nummer (Tänkt på att sätta fast lokalt IP i kassan). ECR IP PORT=Normalt står denna förinställd mot 6001. Ändra porten till 9500 då denna port generellt är öppen i Windows inbyggda brandvägg. Säkerställ reglerna i era eventuella brandväggar då de måste få undantag för porten som används. Tryck på knappen STOP flertal gånger för att gå ur och terminalen kommer startas om för att spara inställningarna.


Min betalterminal kommunicerar inte längre med kassan. Vad kan jag göra? 

 

Börja alltid med att kontrollera så att alla kablar är inkopplade och inte lossnat.

Logga ut från PC-Kassa.

När PC-Kassa är släckt och enbart datorns skrivbord är öppet, starta om betalterminalen genom att hålla inne den gula pil-knappen längst ner och knappen med Punkt / Kommatecken samtidigt i ungefär fyra sekunder. Kortterminalen startar om sig själv.

Vänta tills kortterminalen har laddat klart och starta därefter igång PC-Kassa igen. 

Hjälper inte detta bör man också prova att  starta om datorn. Kvarstår problemen därefter vänligen kontakta support för ytterligare undersökning.

 

 

 


Behövs hjälp med bland annat inställningar i terminalen eller frågor om hur kablar ska anslutas i kortterminalen nås Nets på telefon 08-609 92 00 eller via Nets Supportportal på nätet.