Nets Ingenico Move 3500

Nets Ingenico Move 3500

Move 3500 från Nets är en portabel och batteridriven terminal som kan kommunicera till kassan antingen över wifi eller nätverkskabel i dockningsenheten. Terminalen laddas upp via dockningsstationen som finns i två modeller, enbart för laddning eller som en "Bluetooth"-station för de som ansluter via nätverkskabel. Vi kommunicerar mot denna modell direkt över wifi eller via nätverkskabel som kopplas i dockningsstationen avsedd för detta. Inga andra kopplingsvägar finns. Om Ethernetanslutning (nätverkskabel) används kommuniceras informationen mellan dockningsstationen och själva kortterminalen via Bluetooth. De två kopplingsvägarna förutsätter två olika terminaler och dockningsstationer. Det går alltså inte att skifta mellan wifi-läge eller Ethernetläge då det är olika uppsättningar av terminal och dockningsstation som beställs från Nets. 

Innan installationen i PC-Kassa kan planeras behöver relevanta kablar kopplas och kortterminalen programmeras med Terminal-ID samt ladda så kallade Onlinenycklar. Följ leverantörens anvisningar om kabeltillkoppling samt se längst ner på sidan för kontaktuppgifter till Nets ifall det råder osäkerhet angående Terminal-ID och Onlinenycklar. Nets hjälper också till med att göra relevanta inställningar i kortterminalen som behövs för att ange hur enheten ska kommunicera till både internet och till kassadatorn. Nedanför följer också tips på hur man kan ställa in detta.


 

Genväg till Nets installationsguider för Move 3500

 

Tillkoppling med wifi

Vid anslutning via wifi behöver terminalen och kassadatorn befinna sig på samma nätverk. Tänk också på att all trådlös kommunikation är känslig mot störningar. Säkra därför alltid ert nätverk ordentligt innan trådlös kommunikation mellan kassa och terminal används. Se nästa avsnitt för tips på hur strömsladden ansluts i docknings-/laddningsstationen. Terminalen kommer allra först behöva programmeras med relevanta inställningar. Detta görs via kortterminalens menygränssnitt vilket man kommer åt genom att dra lösenkortet / köpmannakortet / merchant card. Vid nätverkskommunikation behöver kortterminalen ställas in med kassadatorns IP-adress samt kommunikationsport som vanligen skall vara port 9500. Tag kontakt med Nets för vidare information om hur terminalen konfigureras och titta gärna på våra tips längre ner i avsnittet.

När allt är anslutet korrekt enligt kortleverantörens anvisningar och inställningarna gjorda i terminalen kan er kassatekniker eller support planera in installation av kortterminalen i PC-Kassa.

Tips! Ta fram datorns IP-adress genom att gå på Windows Start-menyn och kör programmet cmd.exe. Ange "ipconfig" och tryck enter. I exemplet nedanför är datorns IP-adress 192.168.1.14.  

Datorns IP-adress bör låsas fast så att denna inte riskerar att ändras. Om datorns IP-adress ändras kommer således inte kortterminalen kommunicera mot rätt IP-adress längre och kopplingen slutar att fungera. Vi rekommenderar alltid att samordna eventuella låsningar av IP-adresser med nätverkskunnig för att undvika risken för eventuella konflikter i nätverket.

Tips för anslutning via wifi

För att ansluta kortterminalen till ert wifi kan följande steg användas. Om det uppstår frågor om tillkopplingen till ert wifi vänligen kontakta Nets för vidare hjälp med detta. 

 1. Tryck på F1
 2. Dra lösenkortet
 3. Välj Kontrollpanel
 4. Välj Terminalinställningar
 5. Välj Kommunikationsmedel
 6. Välj Wifi, följt av Aktivera
 7. Sök igenom nätverk och välj ett tillgängligt nätverk
 8. Ange ditt lösenord med uppåt-/ nedåtknapparna på terminalen (använd F1 och F4 för att gå åt sidan)
 9. Välj OK (grön knapp)

eller

 1. Tryck på nedåtknappen
 2. Välj Wifi-inställningen
 3. Dra lösenkortet
 4. Välj Terminalinställningar
 5. Välj Kommunikationsmedel
 6. Välj Wifi, följt av Aktivera
 7. Sök igenom nätverk och välj ett tillgängligt nätverk
 8. Ange ditt lösenord med uppåt-/ nedåtknapparna på terminalen (använd F1 och F4 för att gå åt sidan)
 9. Välj OK (grön knapp)

 

Tillkoppling med Ethernetkabel via dockningsstationen

På "Bluetooth"-modellen av dockningsstationen ansluts strömkabeln i undersidan av dockningsstationen. Lyft först bort skyddskåpan och anslut strömkabel och låt den följa rännan ut på baksidan (för att skydda kabeln mot skada). Sätt därefter tillbaka skyddskåpan.

Nätverkskabeln ansluts sedan på baksidan.

För ytterligare information om eventuell synkronisering mellan dockningsstation och betalterminal, kontakta Nets för detta. Vanligtvis räcker det att ställa ner terminalen i stationen för att denna "parkoppling" ska ske. 

Vid Ethernet-anslutning behöver terminalen och kassadatorn befinna sig på samma nätverk. Tänk också på att all trådlös kommunikation (Bluetooth mellan dockningsstationen och terminalen) är känslig mot störningar. Säkra därför alltid upp att terminalen används inom de uttalade avstånd med mera som Nets rekommenderar för sin utrustning. Terminalen behöver först programmeras med rätt inställningar i själva kortterminalen. Detta görs via kortterminalens menygränssnitt vilket man kommer åt genom att dra lösenkortet / köpmannakortet / merchant card. Vid nätverkskommunikation behöver kortterminalen ställas in med kassadatorns IP-adress samt kommunikationsport som vanligen skall vara port 9500. Tag kontakt med Nets för vidare information om hur terminalen konfigureras och titta gärna på våra tips längre ner i avsnittet.

Tips! Ta fram datorns IP-adress genom att gå på Windows Start-menyn och kör programmet cmd.exe. Ange "ipconfig" och tryck enter. I exemplet nedanför är datorns IP-adress 192.168.1.14.  

Datorns IP-adress bör låsas fast så att denna inte riskerar att ändras. Om datorns IP-adress ändras kommer nämligen inte kortterminalen kommunicera mot rätt IP-adress längre och kopplingen slutar att fungera. Vi rekommenderar alltid att samordna eventuella låsningar av IP-adresser med nätverkskunnig för att undvika risken för eventuella konflikter i nätverket.

När allt är anslutet korrekt enligt kortleverantörens anvisningar och inställningarna gjorda i terminalen kan er kassatekniker eller support planera in installation av kortterminalen i PC-Kassa.

 


Menyinställningar i kortterminalen

För att komma åt menyinställningarna i kortterminalen behöver man ha tillgång till sitt lösenkort. Det normala är att det är ett kort till varje kortterminalen men det kan förekomma kort som används till flera terminaler. Upplevs bekymmer med lösenkortet vänligen se längst ner i avsnittet för kontaktuppgifter till Nets.

 

Dra kortet i läsaren på terminalen och menyerna öppnas. 

Installation. Samtliga rubriker nedan kommer att skrivas som om terminalen är i idle läge.

Dra lösenkort och tryck 6,1,1 - Kontrollera att här står ett terminal ID på minst 8 siffror. Tryck stop för att gå tillbaka.

 

Kommunikation (Hur terminalen får internetanslutning)

Dra lösenkort och tryck 6,1,2

Via ECR=Terminal får internet via kassans kabel.

Via Ethernet=Terminal får internet via nätverkskabel kopplad direkt till router.

För att ändra värdet tryck OK. Bläddra med PILKNAPP UPP (närmst displayen) för att växla till rätt. Tryck OK för att välja. Utskrift sker i terminal att ändringen är gjord. Tryck STOP för att gå tillbaka.

 

Kassa (Inställning för hur terminalen ansluter till kassan)

Dra lösenkort och tryck 6,1,3 – Kontrollera att det står ECR = JA (Vid Nej så är terminalen extern)

Bläddra med PILKNAPP UPP (närmst displayen) till valet KOMM. TYP

IP ETHERNET=Nätverkskopplad

Vid val av IP Ethernet så kommer 2 nya val upp vid vidare bläddring av menyn ”kassa”.

ECR IP ADRESS=Här skriver ni in kassadatorns lokala IP-nummer (Tänkt på att sätta fast lokalt IP i kassan).

ECR IP PORT=Normalt står denna förinställd mot 6001. Ändra porten till 9500 då denna port generellt är öppen i Windows inbyggda brandvägg. Säkerhetsställ reglerna i eventuella brandväggar då de måste få undantag för porten som används. 

Tryck STOP-knappen flertal gånger för att gå ur och terminalen kommer startas om för att spara inställningarna.

Tips! Symbolen i det övre vänstra hörnet visas grön enbart om terminalen får internetanslutning via en egen nätverkskabel. 

 

Betalterminalen kommunicerar inte längre med kassan. Vad kan jag göra? 

 

Börja alltid med att kontrollera så att eventuell nätverkskabeln i dockningsstationen inte lossnat och kontrollera kortterminalens nätverksikon. Är denna grön så har terminalen alla uppgifter den behöver från router så som IP, DNS, Gateway och Nätmask. Testa kopplingen genom att dra lösenkortet och tryck 1, 1 för att hämta avtal. Om detta lyckas så har terminalen internet och kommer förbi routern till Nets servrar.

Logga ut från PC-Kassa.

När PC-Kassa är släckt och enbart datorns skrivbord är öppet, starta om betalterminalen genom att hålla inne den gula pil-knappen längst ner och knappen med Punkt / Kommatecken samtidigt i ungefär fyra sekunder. Kortterminalen startar om sig själv.

Vänta tills kortterminalen har laddat klart och starta därefter PC-Kassa igen. 

Hjälper inte detta bör man också prova att  starta om datorn.

Hjälper inte omstart av dator/betalterminal bör man testa att starta om routern. Tänk på att all verksamhet som kräver internetuppkoppling kommer att sluta fungera under omstarten.

Kontrollera och säkerställ att terminalen kommunicerar mot rätt IP-adress för kassadatorn enligt tidigare steg i avsnittet. Alternativt kontakta Nets för ytterligare hjälp med detta. 

Kvarstår problemen därefter vänligen kontakta support för ytterligare undersökning.

 


Behövs hjälp med bland annat inställningar i terminalen eller frågor om hur kablar ska anslutas i kortterminalen nås Nets på telefon 08-609 92 00 eller via Nets Supportportal på nätet.