Nets Lane 3000

Nets Ingenico Lane/3000

Lane 3000 är uppföljaren till den mycket populära IPP350 och kommer att bli standardterminalen för traditionell kassakoppling via Nets. Denna modell hanteras på samma sätt i menyvalen som sin föregångare och konfigureras på samma sätt i terminalens menyer såsom i kassans "Payment Platform". 

Det finns olika sätt att ansluta terminalen på.

Rak nätverkskabel lik den som använts till IPP350. Nätverksdelen i denna anslutning behöver sammankopplas med separat strömsladd. 

USB-kabel som går direkt från terminalen in i kassans USB-kontakt. Samma typ av kabel som föregångaren IPP350. Denna tar ström från datorns USB.

USB/Nätverk via en så kallad "Vbox" (En ny typ av Magic box eller kopplingsdosa.) där terminalen kan kopplas till kassan via USB-koppling men får internet av en nätverkskabel direkt till router istället för att få internet från kassan.

Det finns även möjlighet att ansluta via RS232/COM.

 

Innan installationen i PC-Kassa kan planeras behöver relevanta kablar kopplas och kortterminalen programmeras med Terminal-ID samt ladda så kallade Onlinenycklar. Följ leverantörens anvisningar om kabeltillkoppling samt se längst ner på sidan för kontaktuppgifter till Nets ifall det råder osäkerhet angående Terminal-ID och Onlinenycklar. Nets hjälper också till med att göra relevanta inställningar i kortterminalen som behövs för att ange om enheten ska kommunicera med kassan via USB eller nätverk. Nedanför följer också tips på hur man kan ställa in detta.


Tillkoppling med rak Nätverksanslutning

Vid anslutning med "rak" nätverkskabel sammankopplas HDMI-delen i bottenkontakten på kortterminalen, nätverkskabel till router/switch och strömkabelkontaken i förgreningen. Det behövs inte ytterligare drivrutinsinstallationer i datorn utan kommunikationen mellan kassan och kortterminalen sker över er nätverksförbindelse. Terminalen behöver dock likt USB-anslutning programmeras med rätt inställningar i själva kortterminalen. Detta görs via kortterminalens menygränssnitt vilket man kommer åt genom att dra det så kallade lösenkortet. Vid nätverkskommunikation behöver kortterminalen ställas in med kassadatorns IP-adress samt kommunikationsport som vanligen skall vara port 9500. Tag kontakt med Nets för vidare information om hur terminalen konfigureras och titta gärna på våra tips längre ner i avsnittet.

När allt är anslutet korrekt och inställningarna gjorda i terminalen kan er kassatekniker eller support planera in installation av kortterminalen i PC-Kassa.

 

 

 

 

 

Tips! Ta fram datorns IP-adress genom att gå på Windows Start-menyn och kör programmet cmd.exe. Mata in "ipconfig" och tryck tangenten [Enter]. I exemplet nedanför är datorns IP-adress 192.168.1.14.  

Datorns IP-adress bör låsas fast så att denna inte riskerar att ändras. Om datorns IP-adress ändras kommer nämligen inte kortterminalen kommunicera mot rätt IP-adress längre och kopplingen slutar att fungera. Vi rekommenderar alltid att samordna eventuella låsningar av IP-adresser med nätverkskunnig för att undvika risken för eventuella konflikter i nätverket.

 

Tillkoppling med rak USB-anslutning

 

Innan USB-kabeln ansluts till dator behöver en drivrutin installeras. Drivrutinen simulerar en COM-port i datorns enhetshanterare och används sedan vid konfiguration av programvaran för kommunikationen med kortterminalen, Payment Platform. Om ingen drivrutin har installerats för detta kan datorn misslyckas med att känna igen enheten som en simulerad COM-port. Men även ifall datorn känner av enheten som en USB-COM ska alltid korrekt drivrutin användas. Er kassatekniker eller support kan planera in denna installation. När detta är gjort ansluts "HDMI"-kontakten i undersidan av terminalen och USB-delen i en av datorns lediga USB-portar. Terminalen behöver också ställas in för kassakommunikation över USB. Detta görs via kortterminalens menygränssnitt vilket man kommer åt genom att dra det så kallade lösenkortet. Tag kontakt med Nets för vidare information om hur terminalen konfigureras och titta gärna på våra tips längre ner i avsnittet.

När allt är anslutet korrekt och inställningarna gjorda i terminalen kan er kassatekniker eller support planera in installation av kortterminalen i PC-Kassa.

 

 

 

 

 

 

Tillkoppling via Vbox med USB / Nätverk

Inställningar i kortterminalen och kassan följer samma upplägg som ovan för USB eller Nätverk. Skillnaden är själva tillkopplingen där den så kallade Vboxen används. Vid Vbox-anslutning kopplas kortterminalen in i toppen av boxen (röd)

Nätverkskabel till bredbandsrouter / switch i grönmarkerad kontakt.

Ström till blåmarkerad kontakt

USB-anslutning i botten på boxen via den lilamarkerade kontakten. 

RS232-anslutningen används ej.

Följ därefter samma princip med terminalinställningar som ovan beroende på om terminalen ska kommunicera till kassan via Ethernet/Nätverk eller USB.

Terminalen behöver ställas in för kassakommunikation över USB eller Nätverk beroende på hur den ska ansluta. Detta görs via kortterminalens menygränssnitt vilket man kommer åt genom att dra det så kallade lösenkortet. Tag kontakt med Nets för vidare information om hur terminalen konfigureras och titta gärna på våra tips längre ner i avsnittet.

När allt är anslutet korrekt och inställningarna gjorda i terminalen kan er kassatekniker eller support planera in installation av kortterminalen i PC-Kassa.

 

 


Menyinställningar i kortterminalen

För att komma åt menyinställningarna i kortterminalen behöver man ha tillgång till sitt lösenkort. Det normala är att det är ett kort till varje kortterminalen men det kan förekomma kort som används till flera terminaler. Upplevs bekymmer med lösenkortet, vänligen se längst ner i avsnittet för kontaktuppgifter till Nets.

Dra kortet i läsaren på terminalen och menyerna öppnas. 

Installation. Samtliga rubriker nedan kommer att skrivas som om terminalen är i idle läge.

Dra lösenkort och tryck 6,1,1 - Kontrollera att här står ett terminal-ID på minst 8 siffror. Tryck stop för att gå tillbaka.

Kommunikation (Hur terminalen får internetanslutning) Dra lösenkort och tryck 6,1,2

Via ECR=Terminal får internet via kassans kabel.

Via Ethernet=Terminal får internet via nätverkskabel kopplad direkt till router.

För att ändra värdet tryck OK. Bläddra med PILKNAPP UPP (närmst displayen) för att växla till rätt. Tryck OK för att välja. Utskrift sker i terminal att ändringen är gjord. Tryck stop för att gå tillbaka.

Kassa (Inställning för koppling mot kassan).

Dra lösenkort och tryck 6,1,3 – Kontrollera att det står ECR = JA (Vid Nej så är terminalen extern) Bläddra med PILKNAPP UPP (närmst displayen) till valet KOMM. TYP RS232=Comkopplad (används ej på denna modell), USB SLAVE=USB-kopplad, IP ETHERNET=Nätverkskopplad

USB SLAVE har inga ytterligare inställningar som behöver göras i terminalen utan detta görs via en drivrutin i datorn.

Vid val av IP Ethernet så kommer 2 nya val upp vid vidare bläddring av menyn ”kassa”. ECR IP ADRESS=Här skriver ni in kassadatorns lokala IP-nummer (Tänkt på att sätta fast lokalt IP-nummer i kassan). ECR IP PORT=Normalt står denna förinställd mot 6001. Ändra porten till 9500 då denna port generellt är öppen i Windows inbyggda brandvägg. Säkerhetsställ reglerna i era eventuella brandväggar då de måste få undantag för porten som används. Tryck knappen STOP flertal gånger för att gå ur och terminalen kommer startas om för att spara inställningarna.

Tips! Symbolen i det övre vänstra hörnet visas grön enbart om terminalen får internetanslutning via en egen nätverkskabel. 

 


Min betalterminal kommunicerar inte längre med kassan. Vad kan jag göra? 

 

Börja alltid med att kontrollera så att alla kablar är inkopplade och inte lossnat.

Logga ut från PC-Kassa.

När PC-Kassa är släckt och enbart datorns skrivbord är öppet, starta om betalterminalen genom att hålla inne den gula pil-knappen längst ner och knappen med Punkt / Kommatecken samtidigt i ungefär fyra sekunder. Kortterminalen startar om sig själv.

Vänta tills kortterminalen har laddat klart och starta därefter igång PC-Kassa igen. 

Hjälper inte detta bör man också prova att  starta om datorn. Kvarstår problemen därefter vänligen kontakta support för ytterligare undersökning.

 

 

 


Behövs hjälp med bland annat inställningar i terminalen eller frågor om hur kablar ska anslutas i kortterminalen nås Nets på telefon 08-609 92 00 eller via Nets Supportportal på nätet.