Chaplin fryser vid försäljning

Chaplin fryser vid försäljning

 

Om Chaplin fryser vid försäljning så börja med att kolla biljettskrivaren
 

Problem:
Har ni en COM-kopplad (RS232) biljettskrivare och Chaplin ej har kontakt med skrivaren så kommer den försöka ett flertal gånger under en period vilket känns som en frysning av programmet. 

Lösning:
Vänligen kontrollera så att biljettskrivaren är startad, Alternativ gör skrivaren strömlös under ca 30 sekunder för att sedan strömsätta skrivaren igen.