Inga biljetter skrivs ut

Om där inte kommer ut några biljetter vid försäljning, vänligen kontrollera/testa

  1. Biljettskrivare är påslagen. 
  2. Att där finns biljetter i biljettskrivaren
  3. Kontrollera att där EJ är några biljetter som har trasslat sig i skrivaren
  4. Att man kan manuellt mata fram biljetter via knappen "FEED" 
  5. Skriv ut en testutskrift från Windows (Om skrivaren är USB-kopplad) för att verifiera att skrivaren har kontakt med datorn. 
  6. Starta om datorn

Om inget av ovan fungerar, vänligen kontakta supporten.