Revisionsunderlag till Kontrollbyrån

Revisionsunderlag till Kontrollbyrån För att skapa en rapport över alla sålda biljetter går man till menyn Dagliga rutiner - Kontrollbyrån - Revisionsunderlag. I nästa steg, fyll i årtal som är aktuellt. Om man till exempel fyller i 2022 kommer underlaget ta med allt från 2022-01-01 tills nu. Filen som skapas är en vanlig textfil med semikolonseparerade textrader. Denna får hanteras manuellt då Chaplin inte kan sända den till Kontrollbyrån.

Chaplin fryser vid försäljning

Chaplin fryser vid försäljning Om Chaplin fryser vid försäljning så börja med att kolla biljettskrivaren Problem: Har ni en COM-kopplad (RS232) biljettskrivare och Chaplin ej har kontakt med skrivaren så kommer den försöka ett flertal gånger under en period vilket känns som en frysning av programmet. Lösning: Vänligen kontrollera så att biljettskrivaren är startad, Alternativ gör skrivaren strömlös under ca 30 sekunder för att sedan strömsätta skrivaren igen.

Kommer inte åt bokningssidan

Q: Man kommer inte åt vår bokningssida, varför? A: Testa/kontrollera följande - Kommer ni åt bokningssidan lokalt? - Är datorn som har internetbokningen installerat, igång? - Är port 443 eller 80 öppen för TCP/UDP in och utgående trafik i er router Port 443 är om ni har certifikat installerat "https" vilket är ett krav om ni har betalning via er bokningssida Kontakta er nätverkstekniker om ni inte vet hur man ställer in detta i routern. ------------------------- No-IP ...

Inga biljetter skrivs ut

Om där inte kommer ut några biljetter vid försäljning, vänligen kontrollera/testa - Biljettskrivare är påslagen. - Att där finns biljetter i biljettskrivaren - Kontrollera att där EJ är några biljetter som har trasslat sig i skrivaren - Att man kan manuellt mata fram biljetter via knappen "FEED" - Skriv ut en testutskrift från Windows (Om skrivaren är USB-kopplad) för att verifiera att skrivaren har kontakt med datorn. - Starta om datorn Om inget av ovan fungerar, vänligen ...

Biljetter matas ut men ingen utskrift på biljetten

Om biljetter skrivs ut men är tomma på innehåll då kan en rengöring av skrivarhuvudet behövas. Detta görs enklast genom att ta försiktigt med en rengöringspenna på skrivarhuvudet - Börja med att öppna upp locket till skrivaren. - Dra försiktigt med rengöringspenna - Låt det torka i 1 minut - Stäng locket och testa gör en utskrift