Kan jag ställa in vilka varugrupper som ska generera poäng / vara bonusgrundande vid försäljning till identifierad kund?