Kunder och Faktura

Hur kan man hantera automatisk rensning av kunduppgifter? (GDPR och relaterade inställningar)

GDPR och relaterade inställningar I denna artikel beskrivs bland annat hur man kan använda kassaprogrammets inbyggda funktioner som hjälp för att till exempel hantera automatisk anonymisering av kunder, kundinformationsutdrag samt hur lång tid kundrelaterad information ska sparas i ert system. Tänk på att det alltid är upp till respektive företag (er butik) att säkerställa att regler och föreskrifter följs utefter gällande bestämmelser. Ni är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som sparas ...

Kan man ställa in en logga som visas på mina fakturor?

Det kan man. Gå via menyn Arkiv – Inställningar – Företagsuppgifter och vidare till fliken Faktura. Längst upp till vänster kan man välja bild som logga till fakturor. Gå via knappen [Välj Bild] och bläddra fram en bild med lämplig storlek (bredd 250 pixlar, höjd 80 pixlar) och filformat. Spara, Stäng och starta om kassan för att ändringarna ska träda i kraft. Tips: Bilden visas även på rapporter utskrivna på A4 och PDF (som vid till exempel epost-utskick) samt order/offert.

Kan man skapa en knapp som tar bort kundkoppling på ett pågående kvitto? Som exempel ifall man har identifierat fel kund och inte vill slå om hela kvittot.

Använd makrot RENSAKUND på en knapp för detta. Det tar bort kopplingen till kunden utan att man behöver börja om på ett nytt kvitto. Därefter går det bra att välja en ny kund till kvittot.

Kan jag ställa in vilka varugrupper som ska generera poäng / vara bonusgrundande vid försäljning till identifierad kund?

Man kan välja att utesluta specifika varugrupper från att ge poäng / vara bonusgrundande. Gå via menyn Arkiv – Inställningar – Systeminställningar och vidare till fliken Varuförsäljning. Till höger finns en knapp ”Exkludera artikelgrupper”. Tryck på den och välj de grupper som inte ska ge poäng genom att flytta dem från höger till vänster i rutorna. Spara, Stäng och starta om PC-Kassa.

Hur väljer jag kundkategori på en kund?

Börja med att öppna ditt kundregister och öppna upp kundkortet på relevant kund. Längre upp till vänster finns en rullista där man kan välja vilken kategori kunden ska vara kopplad till.

Finns där något sätt i kassan att hantera handpenning? T.ex. om jag vill att kunden ska lämna ett förskott inför kommande köp.

Det finns en funktion för handpenning i kassan. Programmera två knappar. Ena ska ha makrot HANDPENNING och används för att ta emot en handpenning från kunden. Den andra ska ha makrot LÖSINHANDPENNING och används när kunden ska utnyttja handpenningen i ett köp. När kunden betalar för handpenningen så skapas ett unikt handpenningsnummer som lagras i kassan. Man kan även skriva in referens likt kundens namn. Kunden får ett kvitto med handpenningsnumret och erlagd summa. Den andra knappen...

Hur ändrar man hur mycket poäng som ska genereras vid försäljning till kund?

Gå via menyn Arkiv – Inställningar – Systeminställningar och vidare till fliken Varuförsälning. Längre upp i fönstret finns två rutor där man kan fylla i Försälning X ger X poäng. Kan skulle exempelvis kunna sätta att 10kr ger 1 poäng, då också hade en försäljning på 100kr genererad 10 poäng osv.

Kan man skicka E-Faktura via PC-Kassa?

Vi erbjuder en integration mot företaget Pagero som hanterar själva e-fakturan mot kunden. Med denna integration behöver man bara fakturera som vanligt i kassan och därefter skickas information om fakturan automatiskt till Pagero som behandlar denna mot kund. För att veta mer om hur man ansluter PC-Kassa mot Pagero, se gärna i avsnittet för Kom-i-Gång med E-Faktura via Pagero. (https://helpdesk.nutid.se/843524-Kom-i-G%C3%A5ng-med-E-Faktura-via-Pagero) Det finns också de som satt upp en virtuel...

Långt ner på fakturorna från kassan finns ett stort tomt fält. Vad kan jag använda detta till?

Det går att använda till mycket. Fältet i sig är ett fritextfält och det är upp till er vad ni vill fylla det med. För att ställa in texten gå via menyn Arkiv – Inställningar – Företagsuppgifter. Gå vidare till fliken Faktura och därefter vidare till fliken Texter. På nedre delen finns de textfönster man kan sätta sin text i. För faktura gå in i Fakturafliken och fyll i. Här kan man på samma sätt sätta texter till följesedlar, order, offerter mm.

Vad är bonuspoäng eller poäng för något på kundkortet?

Kassan har möjlighet att ställas in så att kunder som väljs till kvitto kan samla poäng. Det går att ställa in likt att en krona ger en poäng. Detta kan man sen följa upp på olika sätt i kassan.

Vad är en kundkategori?

Det är ett sätt att kategorisera kunder i kundregistret. Som exempel finns där vanligen Privatkund eller Företagskund. Man kan på egen hand lägga upp fler kundkategorier som också går att använda till utskick mm. Se gärna vår video (https://helpdesk.nutid.se/864769--Video--Skapa-Kundkategori) där vi förklarar hur man lägger upp egna kundkategorier. (https://helpdesk.nutid.se/864769--Video--Skapa-Kundkategori)