Hur ändrar man hur mycket poäng som ska genereras vid försäljning till kund?