Kopiera en föreställning

Kopiering av föreställningar

Chaplin har en inbyggd kopieringsfunktion som tillåter att man kopierar enskilda föreställningar eller hela dagar till en period som anges med start och slutdatum.

Kopiering kan ske på tre sätt.

 1. Kopiering av vald föreställning
 2. Kopiering av ett helt datum. (Samtliga föreställningar för vald dag)
 3. Kopiering av ett helt datum till en period av dagar.

 

 1. Kopiering av vald föreställning
  a) Markera den föreställningen som ska kopieras och tryck sedan på knappen kopiera (alternativt F8 tangenten)
  b) Gå till önskat datum med + eller tangenterna och tryck sedan på knappen Klistra in (alternativt F9 tangenten)
   
 2. Kopiering av ett helt datum.
  När 'grunden' är satt trycks tangent F6.  Gå till annat datum med + eller – tangenterna. När du är på rätt dag, tryck F7 för att klistra in föreställningarna på denna dag.  Observera att alla föreställningar på vald dag kommer att kopieras.
   
 3. Kopiering av ett helt datum till en period av dagar.
  Välj dom dagar som ska kopieras och tryck sedan på knappen Kopiera alla (alternativt F6 tangenten). Tryck därefter på F10, systemet frågar då efter en period att kopiera till:

 

 

Ange från och till datum. När rätt period är satt trycker du på OK för att kopiera.
Observera att alla föreställningar på vald dag kommer att kopieras.