Skapa en föreställning

Skapa en föreställning

 

Inställningar av föreställningar görs i föreställningsregistret i systemmenyerna.

1. Välj Register därefter Föreställningsregister ifrån menyn.

 

För att kunna öppna Föreställningsregistret måste man gjort Dagsavslut för föregående dag, har man
inte gjort detta kommer man få en varning om att Dagsavslut ej är gjort och registret kan ej öppna.

 

1. Tryck + eller för att byta datum. Datorn visar nu de föreställningar som eventuellt finns lagrade på detta datum på den nedre delen av skärmen.  Listan kan vara för lång och i så fall kan du bläddra i den med PageUp och PageDown tangenterna. Klickar man på Home så kommer man till första aktuella föreställningsdag, alternativt klickar man på End för att komma till den sista aktuella föreställningsdagen.

2. Tryck på Ny om du vill lägga till en föreställning. Fyll därefter i de fält som finns på skärmen. Byte till nästa fält sker genom Enter eller Tab. De värden som anges i registret kommer att skrivas ut på biljetterna till respektive föreställning.

 • Tid: Ange föreställningens starttid, t.ex. 18:30. Klockslag behöver bara skrivas med behövligt antal tecken, exempelvis 18 (18:00)
 • FKB nr: Välj vilken salong som filmen ska visas på från listan. Aktuell lista innehåller samtliga registrerade salonger.
 • Film: Välj vilken film som ska visas. Filmerna listade är de aktuella filmer som finns i Filmregistret. När man står i rutan kan man söka efter den film man vill ha genom att skriva de bokstäver/siffror som filmen börjar på.
 • Föreställningstid: Välj vilken föreställningstyp som föreställningen skall ha.
 • Pris: Datorn föreslår det ordinarie pris som angavs i filmregistret till den valda filmen.  Detta kan dock ändras om så önskas.
 • Supplement: Om kunder med supplementberoende biljetter ska betala en extra avgift ska denna avgift anges här, se Supplement.  Datorn föreslår det supplement som satts i Filmregistret.
 • Publiceringsdatum: Från vilket datum som föreställningen skall visas i Internetbokningen. Om inget datum anges så visas den när föreställningen fått bokningar/köp från Chaplin, alternativt att man Publicerat den genom menyvalet Internet/Publicera föreställning.
 • Auto. Rabattkod: Om man väljer en rabattkod (från biljettregistret) i denna ruta så läggs denna till automatiskt på samtliga stolar som man väljer när man går in i biljettförsäljningen.
 • Försäljning och bokning:  Om föreställningen skall tillåta Enbart bokning, Bokning och Försäljning eller Enbart försäljning.
 • Internetbokning och försäljning: Om föreställningen skall tillåta Enbart bokning, Bokning och Försäljning, Enbart försäljning eller Varken bokning eller försäljning på Internetbokningen. Om man väljer Varken bokning eller försäljning så visas föreställningen men man kan ej boka eller sälja.
 • Platsnumrering: Om biljetterna ska märkas med platsnummer
 • Separat redovisning: Om filmen ska redovisas separat vid veckoslutet och då lyftas ut från den vanliga rapportredovisningen.
 • Tillgänglig på Internet: Om filmen skall vara tillgänglig för bokning via Internetbokningen eller ej.
 • Tillgänglig på BIO.SE: Ifall bio.se får lov att läsa repertoaren från Internetbokningen eller ej.
 • Notering: Det som skrivs i detta fält visas sedan överst i föreställningslistan så att operatören kan läsa det. Här lägger man sådan information som kan vara till hjälp för operatören under försäljningen – om så det är något som kan vara bra att komma ihåg eller om det är något särskilt som kan behöva påpekas.
 • Notering Internetbokning: Det som skrivs i detta fält visas på Internetbokningen för de kunder som väljer just denna föreställning.
 • Direktlänk Internetbokningen: Denna länk är en automatgenererad länk som direkt tar dig till denna föreställning om den öppnas i en webbläsare.
 • Kupong: Om du vill att det skall skrivas ut en ”kupong” mellan varje biljett så väljer du önskad kupong här. Exempel kan vara: Gå 2 för en på föreställning XXX. Gäller endast vid uppvisande av denna kupong. Se Kupongregister för registrering av kuponger.

 

3. När alla fält är korrekt ifyllda sparas föreställningen genom att trycka Spara.
Den kommer nu att läggas till listan av föreställningar som tidigare fanns registrerade på denna dag.

4. Datorn kommer att behålla den senast inmatade informationen ifall fler föreställningar med samma data skall sättas. Om så är fallet upprepa punkt 2 och 3 tills alla föreställ­ningar är satta.  Observera att du kan ändra tiden och direkt trycka Spara för att spara en likadan föreställning på en annan tid. Obs! Glöm ej trycka Ny!

5. När en dag är klar kan den kopieras till andra dagar, se Kopiering av föreställningar.

6. Tryck på Stäng eller Esc för att återgå.

 

 

Ett bra sätt att arbeta

1. Byt till det datum som är det första i spelveckan.  Du kan använda ‘+’ och ‘-’.

2. När detta är gjort trycker du Enter för att flytta markören till ‘Tid:’.  De föreställningar som är satta till detta datum visas på den nedre delen av skärmen.

3. Börja med att sätta ‘grunden’ i spelveckan.  D.v.s. de föreställningar som går på samma tid, i samma salong, varje dag i veckan.

4. Kopiera dessa föreställningar till alla dagar i veckan, se Kopiering av föreställningar, alternativ 1.

5. Skapa sedan de föreställningar som bara går några dagar i veckan, t.ex. nattföreställningar.  Notera att om du skapat en föreställning på Fredag, och vill att samma föreställning ska gå på Lördag, så kan du, efter du tryckt Spara för att spara den på Fredag, öka datumet med ‘+’-tangenten och spara den även på Lördag.

6. Gör en utskrift på alla föreställningar som du satt under Register / Utskrifter /Körschema och kontrollera att allt blivit rätt.

 

 

 

Radering av en föreställning
För att en föreställning ska gå att radera krävs att inga biljetter är sålda till den föreställningen. Gå till det datum som föreställningen är satt på med + / - tangenterna.
Markera aktuell föreställning. Tryck på knappen Radera.

se även Ändring i föreställningsregistret ovan.

 

Utskrift av föreställningslista
En utskrift kan fås på föreställningslistan för ett angivet datumintervall Gör en utskrift på alla
föreställningar som du satt under Register / Utskrifter / Körschema och kontrollera att allt blivit rätt.