Ändringar i föreställningsregister

Ändring i föreställningsregistret


Ändringar måste göras i rätt register för att datorn ska notera ändringarna.  T.ex. en prisändring

på en föreställning ska göras i föreställningsregistret medan en ändring i filmnamnet ska göras i

filmregistret.

 

Vill man ändra en existerande föreställning gör man detta genom Ändra. I vissa fall kommer dessa

ändringar som man gör resultera att man måste starta om Chaplin efter att alla ändringarna är

gjorda.

 

Viktigt är att när man gör ändringar på existerande föreställningar så ska ingen annan vara inne i systemet då dessa kan få inaktuell data vid t ex försäljning. 

 

För att göra en ändring i en föreställning gör du följande:

  1. Gå till föreställningsregistret.
     

     
  2. Gå till det datum som föreställningen är satt på med + / - tangenterna.
  3. Datorn visar alla satta föreställningar på nedre delen av skärmen.
  4. Om du vill radera hela föreställningen trycker du på knappen Radera
  5. Om du vill ändra något i föreställningen så ändrar du i resp. fält och trycker  Spara.

 

Båda dessa alternativ kommer att kontrolleras av systemet.  
Om biljetter är sålda till föreställningen kommer den inte att tillåta att den raderas.