Föreställningsregister

Skapa en föreställning

Skapa en föreställning Inställningar av föreställningar görs i föreställningsregistret i systemmenyerna. 1. Välj Register därefter Föreställningsregister ifrån menyn. För att kunna öppna Föreställningsregistret måste man gjort Dagsavslut för föregående dag, har man inte gjort detta kommer man få en varning om att Dagsavslut ej är gjort och registret kan ej öppna. 1. Tryck + eller – för att byta datum. Datorn visar nu de föreställningar som eventuellt finns lagrade på detta dat...

Kopiera en föreställning

Kopiering av föreställningar Chaplin har en inbyggd kopieringsfunktion som tillåter att man kopierar enskilda föreställningar eller hela dagar till en period som anges med start och slutdatum. Kopiering kan ske på tre sätt. - Kopiering av vald föreställning - Kopiering av ett helt datum. (Samtliga föreställningar för vald dag) - Kopiering av ett helt datum till en period av dagar. - Kopiering av vald föreställning a) Markera den föreställningen som ska kopieras och try...

Ändringar i föreställningsregister

Ändring i föreställningsregistret Ändringar måste göras i rätt register för att datorn ska notera ändringarna. T.ex. en prisändring på en föreställning ska göras i föreställningsregistret medan en ändring i filmnamnet ska göras i filmregistret. Vill man ändra en existerande föreställning gör man detta genom Ändra. I vissa fall kommer dessa ändringar som man gör resultera att man måste starta om Chaplin efter att alla ändringarna är gjorda. Viktigt är att när man gör ändringar på ...