Inställningar och Annat

Hur förstår man förkortningar i sitt supportärende?

Hur förstår man förkortningar i sitt supportärende? Det förekommer förkortningar i ärenden och tickets från supporten utöver de som är vedertagna förkortningar. Här listas dessa med en förklaring över vad betydelsen är. Förkortning Beskrivning AG Artikelgrupp BO Backoffice (klientkassa låst för försäljning) BT/KT Betalterminal, kortterminal C&C/CoC Click & Collect FN Fortnox (bokföringsprogram) CC/KE CleanCash/Kontrollenhet (dosan med Skatteverket...

Kan man ställa in så att kassan automatiskt föreslår ett unikt kontrollnummer / kontrollid vid presentkortsförsäljning?

Det går bra. Vanligtvis används detta på papperspresentkort. Gå via menyerna Arkiv – Inställningar – Systemuppgifter. Öppna fliken Standardvärden och checka i fliken Föreslå unikt kontroll ID vid försäljning av presentkort. Spara, stäng och starta om. Kontrollera också att inställningen är ikryssad på alla terminaler annars gör samma inställning där.

Kan man ställa in så att artikelnummer syns vid inslagen på kvittona?

Det kan man. Gå via menyerna Arkiv – Inställningar – Systemuppgifter och vidare till fliken Standardvärden. På vänster sida finns en bockruta för Skriv ut artikelnummer på kontantkvitto. Checka i denna, spara – stäng och starta om kassan.

Kan man programmera en knapp för att ta ut kopia på senaste kvittot som slogs ut?

Det kan man. Använd makrot KOPIASENASTE för detta. Det tar ut en kopia på det senaste utslagna kvittot direkt via en knapptryckning.

Kan man ändra maxbelopp som presentkort går att ladda med?

Det finns idag flertalet olika typer av presentkort. För kassans standardpresentkort går maxbeloppet att ändra via menyn Arkiv – Inställningar – Företagsuppgifter. Gå in via fliken Redovisning där man hittar ett fält till höger för vilket maxbelopp man kan ladda upp presentkorten med (max belopp vid försäljning). Ändra här. Spara, stäng och starta därefter om kassan för att ändringarna ska träda i kraft.

Jag vill ställa in så att kassan loggar ut av sig själv efter några sekunder. Hur gör man det?

Gå via menyn Arkiv – Inställningar – Systeminställningar och vidare till fliken Autoutloggning. Här kan man som exempel ställa in kassan till att logga ut efter ett visst antal sekunder, eller ställa in så att kassan loggar ut direkt efter varje försäljning. Gör relevanta val här sedan Spara, Stäng och starta om PC-Kassa.

Jag vill ändra så att kassalådan inte skjuts ut vid kortbetalningar. Hur gör man det?

Det finns olika sätt att ansluta en kassalåda. Om kassalådan är ansluten till en specifik port i kassadatorn som är avsedd för kassalåda går det att bestämma vid vilka betalsätt lådan ska öppnas. Detta gör man genom att gå till Arkiv-menyn uppe till vänster vidare till Inställningar och sedan Systeminställningar. Gå till fliken Extern Hårdvara följt av Fliken Kassalåda. I mitten på skärmen finns en lista där man kan bocka i eller bocka ur vilka betalsätt lådan ska skjutas ut på. Spara, stäng och...

Jag har en digital kassavåg och vill inte att vågen ska slå in priset direkt när vikten är vägd. Detta för att jag vill skriva ut etiketter på viktpriset. Kan man ändra detta?

Där finns en inställning som vanligtvis är aktiverad när man använder en digital kassavåg. Inställningen gör att inslaget registreras så fort vikten är stabiliserad. För att ändra detta går man in via Arkiv-menyn följt av Inställningar och sedan Systeminställningar. Gå vidare till fliken Extern Hårdvara och sedan Fliken Digital Kassavåg. I mitten av fönstret finns checkrutan ”Automatiskt tryck OK i enhetsfönstret när vikt är stabiliserad”. Checka av denna, Spara och Stäng samt starta om kassapr...

Jag försöker göra ett lite högre återköp men det går ej. Jag får meddelande ”Utbetalning ej tillåtet. För högt belopp!”. Hur kan man lösa detta?

Där finns inställningar som hanterar maximal återköpsnivå i kassan. För att ändra detta gå via menyn Arkiv – Inställningar – Företagsuppgifter och sedan på första fliken som öppnas. Längre ner till höger finns fönster för Säkerhetslås – Utbetalning, Fältet Max tillåtet belopp. Ändra detta till önskat högsta belopp för återköp. Fältet för ”om belopp överstiger” används för att systemet enbart ska varna vid detta belopp. Spara, Stäng och Starta om PC-Kassa för att ändringarna ska träda i kraft. ...

Hur kan jag öka antalet knappar som syns på knappsatsen?

Gå via Arkiv-menyn uppe till vänster följt av Inställningar och vidare till Systeminställningar. Öppna upp fliken Utseende och på vänster sida finns rullistor för att sätta antalet snabbknappar i höjd och bredd. Spara och Stäng samt starta om kassaprogrammet för att inställningar ska träda i kraft. Tänk att knapparna kan komma att ritas upp i säljmiljön lite annorlunda. Visst behov av att flytta knappar kan uppkomma.

Hur ändrar jag sökväg till backupen / säkerhetskopian av kassan?

Gå via Arkiv-menyn följt av Inställningar – Systeminställningar. Går vidare till fliken Säkerhetskopiering och ställ önskad sökväg i det översta fönstret. Tänk på att detta vanligen görs på huvudkassan samt att mappen för sökvägen behöver vara upprättat före samt ha fulla rättigheter.

Hur ändrar jag så att kassan inte loggar ut av sig själv hela tiden?

Funktionen för Autoutloggning är aktiv. Denna kan man ställa in på olika sätt, bland annat efter visst antal sekunder. Gå via menyn Arkiv – Inställningar – Systeminställningar och vidare till fliken Autoutloggning. Gör relevanta ändringar i rullistan. Spara, Stäng och Starta om kassaprogrammet.

Hur ändrar jag bild som visas på kunddisplayen?

Gå via Arkiv-menyn följt av Inställningar och Systeminställningar. Öppna fliken Extern Hårdvara och gå till fliken LCD – Kunddisplay. Lite längre ner, tryck på knappen [Skapa eget utseende]. Ett fönster öppnas där man kan välja att ändra bild som visas när kassan är öppen eller stängd. Dubbelklicka på relevant zon och ett nytt fönster visas där man kan välja sökväg till bland annat bilder och mer.

Kan man visa namn på säljaren på kundens kvitto?

Det går bra att antingen visa säljarens Signatur eller Användarnamn på kundens kvitto. Gå via menyerna Arkiv - Inställningar - Kvittoskrivare Inställningar och använd checkrutan för "Visa användarnamn som referens istället för signatur". Spara, Stäng och Starta om PC-Kassa.

Hur väljer jag vilken kvittoskrivare kassan ska använda?

Gå via menyerna Arkiv - Inställningar - Kvittoskrivare Inställningar. Markera sedan relevant kvittoskrivare i listan på höger sida och tryck på [Välj Markerad Kvittoskrivare]. Spara, Stäng och Starta om PC-Kassa.

Vad innebär hälsokontroll i kvittoinställningarna?

Det är en funktion som låter PC-Kassa känna av signaler ifrån kvittoskrivaren. Som exempel ifall pappret börjar ta slut fångar PC-Kassa upp detta och ger ett tydligt meddelande på skärmen att det börjar bli dags att byta kvittorulle. PC-Kassa använder sig av befintliga funktioner i Windows för detta.

Hur ändrar man text och logga på kvittot?

I vår videoguide för generella kvittoinställningar så som logga, texter och val av skrivare går det bra att se mer om detta genom att starta filmen nedanför. (https://film.kassasupport.se/wp-content/uploads/2018/12/Kvittoinställningar.mp4)