Hur kan jag öka antalet knappar som syns på knappsatsen?

Gå via Arkiv-menyn uppe till vänster följt av Inställningar och vidare till Systeminställningar. Öppna upp fliken Utseende och på vänster sida finns rullistor för att sätta antalet snabbknappar i höjd och bredd. Spara och Stäng samt starta om kassaprogrammet för att inställningar ska träda i kraft.

Tänk att knapparna kan komma att ritas upp i säljmiljön lite annorlunda. Visst behov av att flytta knappar kan uppkomma.