Hur kan jag öka antalet knappar som syns på knappsatsen?